BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pethe Penllyn
Cofeb Thomas Charles Sgwriad go dda i Thomas!
Rhagfyr 2004/Ionawr 2005
Thomas Charles wedi ei lanhau
Fel y gŵyr llawer mae Capel Tegid wedi bod yn pryderu am gyflwr cofeb Thomas Charles yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Eleni mae apêl wedi ei lansio i dalu am waith cynnal a chadw hollol angenrheidiol ar y gofeb ac ar y railings o'i chwmpas gan gynnwys y giatiau a'r darnau sy'n cysylltu'r gofeb â'r capel.

Mae'r gwaith wedi ei ymddiried i'r cwmni a ailgododd y tŵr yn gynharach eleni, sef Chester Masonary o Benarlâg.

Fel y sylwodd llawer ac fel y mae'r llun yn ddangos, y cam cyntaf oedd rhoi sgwriad go dda iddo mewn dull sydd wedi bodloni'r cyrff cadwraethol. Yn dilyn hyn aeth arbenigwr o'r cwmni ati i dynnu enw Thomas Charles i ffwrdd o'r gofeb - roed llythrennau ei enw mewn plwm ac fel pob plwm, yn araf yn dirywio oherwydd yr elfennau. Ond mae'r amlinell wedi ei dorri i'r marmor i'w weld yn eglur o hyd. Bydd plwm newydd yn cael ei lunio i lenwi'r bylchau yma.

Y cam nesaf wedyn yw ceisio llenwi'r craciau sydd ym môn y gofeb, ac yn olaf, adnewyddu'r railings.

Mae'r gronfa wedi pasio'r £10,000 gydag ychydig o ffordd i fynd eto. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar ac fe all unigolion sy'n talu Treth Incwm helpu ymhellach trwy Rodd Cymorth sy'n codi pob £1 yn £1.28. Cysylltwch â swyddogion Tegid.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy