BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pethe Penllyn
Criw o'r 50au gyda Mr Ifor Owen, prifathro cyntaf yr ysgol. Ysgol OM yn 50
Hydref 2004
Cafodd rhai o gyn-ddisgyblion Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn aduniad i'w gofio fis Medi i ddathlu pen-blwydd yr ysgol yn 50 oed.
Dyma lun rhai o griw y pum-degau a ddaeth ynghyd, gydag eraill, i ddathlu'r achlysur ddydd Sadwrn, 18 Medi.

Yn y llun mae Nerys, Alwena, Nia, Glesni, Rhian, Dyfir, Nia ac Eirian, ac yn eu canol, Mr Ifor Owen, prifathro cyntaf yr ysgol pan agorwyd hi fis Hydref 1954.

Ewch i weld rhagor o luniau o'r diwrnod


Cyfrannwch

Elliw o Rhiwbeina Caerdydd
Diwrnod yn llawn atgofion, hyfryd oedd cael mynd yn ol i ddyddiau plentyndod a chyfarfod a ffrindiau bore oes,diolch am drefnu.


Oeddech chi yno?
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanrug):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy