BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
25ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pethe Penllyn
Gardd yr ysgol Gardd Ysgol y Berwyn
Awst - Medi 2003
Ni all lluniau du a gwyn fel hwn wneud cyfiawnder â'r ardd gymuned sy'n blodeuo'n hardd yn Ysgol y Berwyn erbyn hyn ac sy'n darparu encil hyfryd o swn a phrysurdeb yr ysgol.
Dechreuwyd ar y fenter 2000 gyda'r bwriad o wneud gardd y gallai'r plant a'r cyhoedd ei mwynhau gyda mynediad iddi o'r ysgol ac o'r Llyfrgell. Mae mwyafrif mawr pobl Penllyn yn cofio'r llecyn sydd yn rhedeg ar hyd ymyl y Llyfrgell ac yn union gyferbyn â drws Ystafell y Prifathro. Mae'n rhedeg draw at y coridor traws arall oedd yn cysylltu ardal cefn y llwyfan heibio i un or Ystafelloedd Gwyddor Ty ac Ystafell M.

Rhwng dau radiator strategol, ar ba rai y pwysai pawb oedd eisiau cael eu gweld!! Yn anffodus, ni chafwyd cydweithrediad llawn ac nid oes mynediad o'r Llyfrgell wedi'r cwbwl.

Derbyniwyd syniadau gan blant o bob oed a defnyddiwyd hwy gan Guto Roberts o Gynwyd oedd yn astudio Lefel A ar y pryd. Yr oedd hyn yn rhan o'i waith prosiect at Lefel A mewn Celf. Hefyd fel rhan o'i waith Dylunio a Thechnoleg cynhyrchodd ffynnon ddwr yn ganolbwynt iddi. Ym mhen pella'r ardd o ystafell y Prifathro peintiodd Bethan Jones, Byrgoed bach, furlun.

Yr oedd yn fwriad i ddefnyddio'r ardd fel ffocws i waith creadigol mewn Celf a Dylunio ac i roi cyfle i ddisgyblion gynllunio arteffactau sydd yn cyfoethogi amgylchedd yr ysgol. Bellach mae hyn yn digwydd ac fe welir cerfluniau mewn metel, teiliau crochenwaith, meinciau o goed soled i eistedd arnynt a hyn i gydymysg gwyrddlesni hyfryd. Gardd gelfyddyd yw hi yn ddiamau.

Trowch i mewn iddi pan gewch gyfle; teimlwch fod gennych hawl! Derbyniwyd swm sylweddol o arian am fod y cynllun yn apelio at y Prince's Trust, ac am mai'r bwriad oedd creu rhywbeth i'r gymuned gyfan, nid yn unig ar gyfer plant yr ysgol.

Llongyfarchiadau i bawb yn Ysgol y Berwyn a fu â rhan yn y prosiect yma.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy