BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pethe Penllyn
Tu fewn i garchard San Pedro O'r Ariannin
Gorffennaf 2010
Ail gyfraniad Leusa Fflur o Lanuwchllyn ar daith yn Ne America yn dilyn ôl troed testun ei gwaith ymchwil, T Ifor Rees.

Llyn Tegid
Oriel
Lluniau o dref y Bala ar lannau Llyn Tegid
Cerflun Thomas Charles
Y Bala
Ein hadran ar gyfer prif dref Penllyn - hanes, pobl a lluniau tref y Bala.
Pont y Bermo
Bröydd cyfagos
Dail Dysynni a Llais Ardudwy yw papurau bro eraill de Gwynedd neu ewch i safle'r Canolbarth neu'r Gogledd Ddwyrain
 Taith Gerdded
 O'r Ariannin
 Springclinio
 Cap i Gymru
 Swydd newydd
 'Dolig yn Uganda
 Dosbarth 1985
 Cofio 'steddfod '09
 Triathlon y Bala
 Y wledd yn barod

Croeso
Croeso i safle Pethe Penllyn, papur bro tref y Bala a'r cyffiniau. Papur bro pum plwy Penllyn ydyw, sef plwyfi Llanuwchllyn, Llangywer, Llanycil, Llanfor a Llandderfel, gyda Llyn Tegid yn y canol. Mae'n ardal ddiwylliannol iawn, lle mae'r diddordeb yn "y pethe" yn fawr. Tref y Bala sydd yng nghalon Penllyn, ond mae hefyd yn cwmpasu pentrefi fel Llanuwchllyn, Parc, Cefnddwysarn a Llandderfel. Ar lannau Llyn Tegid mae Gwersyll yr Urdd yng Nglanllyn sy'n denu cannoedd o bobl ifanc bob blwyddyn.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy