BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Menai
Cacen Nadolig Traddodiadol Teisen 'Dolig Sosban
Tachwedd 2004
Ryset Papur Menai gan Heulwen Gruffydd
Mae hon yn sydyn a hawdd i'w pharatoi a'r cyfan yn cael ei wneud mewn sosban.
Bydd angen tun crwn 8" (20cm) neu un 7" (18cm) sgwâr. Nid oes angen lapio papur llwyd rownd y tu allan i'r tun na'i roi i sefyll ar drwch o bapur yn y popty.

Cynhwysion

 • 6 owns (165gm) o fenyn wedi ei dorri'n ddarnau
 • 8 owns (225gm) o siwgr brown tywyll muscovado
 • 1 3/4 (790 gm) o luxury mixed dried fruit sy'n cynnwys ceirios glacé a phil candi
 • sudd un oren a'r croen wedi ei ratio'n fân
 • croen un lemwn wedi ei ratio'n fân
 • tua 3 1/2 owns hylif (100ml) o Cherry Brandy neu frandi i'w roi yn y sosban
 • 4 llond llwy fwrdd (60ml) o Cherry Brandy neu frandi ar gyfer y deisen orffenedig
 • 3 owns (85gm) o gnau macadamia - neu gnau almon cyfan heb eu crwyn
 • 3 ŵy mawr wedi eu curo'n ysgafn
 • 3 owns (85gm) o almonau mâl
 • 8 owns (225gm) o flawd plaen.
 • hanner llond llwy de o bowdr codi
 • un llond llwy de o sbeis cymysg
 • un llond llwy de o bowdr sinamon

  Popty
  Y gwres i gychwyn 150ºC, popty ffan 130ºC, Nwy 2

  Dull
  1. Rhowch y menyn, y siwgr, y ffrwyth, sudd a chroen yr orena chroen y lemwn a'r Cherry Brandy (neu frandi) mewn sosban fawr. Dewch a'r cyfan i'r berw'n araf a'i droi trwy gydol yr amser nes bydd y menyn wedi toddi. Trowch y gwres i lawr a'i adael i ffrwtian am 10 munud gan gymysgu o dro i dro. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres a gadewch i'r cynnwys oeri (tua awr).

  2. Yn y cyfamser, irwch a leiniwch y tun cacen gyda dau drwch o bapur menyn.

  3. Tostiwch y cnau yn y popty ar y gwres uchod am tua 10 munud. Gofalwch nad ydynt yn llosgi. Ar ôl iddynt oeri, malwch nhw'n fras.

  4. Ychwanegwch y cnau hyn, yr almonau mâl a'r wyau at gynnwys y sosban a chymysgwch y cyfan yn drwyadl.

  5. Gogrwch y blawd, y powdr codi, y sbeis cymysg a'r sinamon i mewn i'r sosban a chymysgwch y cyfan yn ysgafn ond yn drwyadl.

  6. Rhowch y gymysgfa yn y tun cacen a'i lefelu a chefn llwy fwrdd.

  7. Pobwch am 3/4 awr ac yna trowch y gwres i lawr i 140ºC, (l20ºC ffan), Nwy 1 a choginiwch am 1 1/2 - 1 3/4 awr eto nes bydd y deisen yn frown a chadarn. Os gwelwch, yn ystod y cyfnod hwn, bod wyneb y deisen yn dechrau brownio'n gynnar, gorchuddiwch â ffoil. Ar y diwedd, gwthiwch sgiwer i mewn i ganol y deisen i weld os yw'n barod. Os daw allan yn lân, mae'r deisen yn barod.

  8. Gwnewch dyllau gyda sgiwer dros wyneb y deisen a defnyddiwch lwy fwrdd i dywallt y 4 llond llwy fwrdd o Cherry Brandy (neu frandi) dros y deisen fel ei fod yn treiddio i mewn drwy'r tyllau tra bydd y deisen yn oeri.

  9. Ar ôl iddi oeri'n gyfan gwbl, tynnwch hi allan o'r tun. Pliciwch y papur i ffwrdd ac yna lapiwch hi mewn papur menyn ac wedyn mewn ffoil. Gellir ei chadw mewn tun am tua 3 mis neu wedi ei rhewi am 6 mis.


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Oes ganddoch chi ryseitiau da i'w rhannu?
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy