BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
18fed Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Menai
Gwyn Taylor Brwydr wedi strôc
Gorffennaf 2009
Ddwy flynedd a hanner yn ôl, - heb rybudd - trawyd y saer coed diwyd, Gwyn, o 34 Bro Llewelyn, Llandegfan, ond sy'n wreiddiol o ardal Gwalchmai, gan strôc ddifrifol.

Effeithiwyd yn ddrwg â'r ei ochr dde gyfan a'i leferydd, a bu'r misoedd cyntaf yn rhai o bryder gwirioneddol i'w deulu a'i ffrindiau.

Ond, dydi Gwyn na'i wraig Olwen - ei ben cynhaliwr drwy'r cyfan - ddim yn rhai i ddigalonni.

Mae stori Gwyn Taylor, gredwn ni, yn galondid i ddioddefwyr strôc ym mhob man.

Gweithiodd Gwyn yn galed â'r ei lais a'i siarad gan lwyddo'n raddol i ennill y dydd.

Heddiw mae'n dystiolaeth amlwg o benderfyniad a dycnwch ac mae ei sgwrsio'n naturiol, yn hyderus a difyr.

Wrth wella'n raddol ei amheuaeth oedd, tybed a fyddai'n gallu 'gwneud' pethau eto.

Aeth misoedd heibio ers cyfnod y strôc, ond yn raddol cryfhau wnaeth penderfyniad Gwyn i 'symud ymlaen'.

Efo Olwen - ei wraig ers 38 mlynedd - yn ei annog yn gadarn, ond heb 'neud gormod o ffws', penderfynwyd rhoi bywyd newydd i'r sied fach wrth ddrws y cefn. Bellach sefydlwyd Gweithdy Gwyn!

Bellach dechreuodd deimlo'r amser yn pasio'n llawer cynt gan ei fod yn awr yn ôl wrth ei grefft, crefft y saer.

Dyfeisiwyd sut i weithio lli drydan yma, feis yn y fan acw a daeth defnydd hefyd i'r offer llai.

Dechreuodd gynllunio ac adeiladu pethau digon o ryfeddod, yn flychau bwydo adar, blychau plannu blodau ac ati.

Piciwch ato fo i'r cefn ryw bnawn braf cyn diwedd yr ha'. Mi gewch groeso.

Mae Olwen - heb anghofio'i hoffter o dyfu rhosod ¬wedi bwrw iddi i helpu Mudiad Cymdeithas Strôc ym Môn.

Pob bendith a dymuniad do i Gwyn wrth ei hobi werthfawr yn ei weithdy ac i Olwen am ddangos iddo fo bod cymaint yn bosibl.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy