BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Menai
Wendy yng Nghoed Catrin Plannu coed
Mehefin 2010
Ar ddechrau 2010 bu canghennau o Ferched y Wawr ledled Cymru yn brysur yn plannu coed yn eu hardaloedd gan gydweithio efo Coed Cadw i wella yr amgylchedd.

Recordio
Papur Menai ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Cloc Dinas Bangor
Bröydd cyfagos
Goriad a'r Glorian ydy papurau bro'r ardaloedd cyfagos.
Ty hynafol Biwmares
Hanes
Darllenwch hanes y pontydd a bro Papur Menai
 Aelod Ffyddlonaf
 Ffermwyr ifanc
 Hawl i holi
 Ysbrydoli llyfr
 Annie am ymddeol!
 Clwb Cerdded
 O ben tŵr Marcwis
 Pobol y Fro
 Brwydr wedi strôc
 O'r galon

Croeso
Croeso i safle Papur Menai, papur bro de Ynys Môn. Mae'r ardal yn ymestyn rhwng dwy ynys - Ynys Llanddwyn yn y gorllewin ac Ynys Seiriol yn y dwyrain. Mae Papur Menai yn gwasanaethu pentrefi Dwyran, Brynsiencyn, Llanddaniel, Llanfairpwll, Porthaethwy a Phentraeth i enwi rhai, a thref Biwmares, ardal sy'n gyforiog o hanes. Drwy Borthaethwy mae llawer o ymwelwyr yn cael mynediad i Ynys Môn, ac roedd codi Pont Menai yn 1858 yn ddatblygiad pwysig dros ben i'r cylch.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy