BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
13eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Ci gwyn Ysbryd y ci gwyn
Tachwedd 2006
Cafodd un o ddosbarthwyr Papur Dre brofiad eithaf rhyfedd wrth fynd â rhifyn diwethaf y papur o gwmpas.
Cnociodd ar ddrws un tŷ lle'r oedd yn gwybod fod gan y teulu ddau gi du.

Daeth gwraig y tŷ at y drws a'r cŵn yn ôl eu harfer, wrth ei sodlau, yn neidio a chyfarth eu croeso. Roedd rhaid i'r wraig fynd yn ôl i'r tŷ i nôl arian i dalu.

Gwrthododd y dosbarthydd y cynnig i fynd i mewn ac arhosodd ar stepen y drws.

Gwelodd wrth i'r wraig droi i fynd yn ôl i'r tŷ fod yna dri ci yn ei dilyn.

Pan ddychwelodd y wraig, dywedodd y dosbarthydd ei bod yn gweld fod gan y teulu bellach dri ci.

'Be welsoch chi?' gofynnodd y wraig, yn edrych yn graff ar y dosbarthydd.

'Wel, un ci gwyn, a'r ddau gi arferol,' oedd yr ateb.

'Dwn im sut i ddweud hyn wrthoch chi,' meddai'r wraig, 'ond dwi'n meddwl eich bod newydd weld ysbryd tŷ ni!'

Dau gi du yn unig oedd gan y teulu, ond ymddengys bod ci arall blew golau wedi cael ei weld yn y tŷ ar sawl achlysur. Mae weithiau gyda'r cŵn eraill, weithiau ar ei ben ei hun, ond mae nifer o bobl bellach wedi ei weld dros gyfnod o flynyddoedd.

'Tydan ni ddim yn gwybod o lle mae o wedi dod na be mae o eisiau,' meddai'r wraig 'ond tydi o'n gwneud dim drwg i neb. Mi ydan ni'n ddigon hapus i fyw gydag o ond mae ymwelwyr yn cael dipyn o sioc ar adegau!'

Yr adeg yma o'r flwyddyn, mae'n tywyllu'n fuan a Noson Calan Gaeaf newydd fod. Beth arall annaearol sydd yn troedio strydoedd Caernarfon neu yn cuddio mewn corneli tywyll yn eich tŷ chi?

Cysgwch yn dawel!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy