BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
27ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Y 14 gyda'u hyfforddwr Nigel Stevenson Canmoliaeth i bobl dre
Tachwedd 2005
... o bob cwr o'r byd
Un nos Wener braf yn ddiweddar, mi roedd 'na deimlad cosmopolitan iawn o flaen y Blac Boi.
Roedd nifer fawr o bobl ifanc o wledydd ar draws y byd yn eistedd ar y meinciau yn mwynhau diod a'r olygfa.

Wrth gwrs, roedd hyn yn ormod o demtasiwn i ohebydd Papur Dre, rhaid oedd busnesa a gofyn pwy oedden nhw a be oedden nhw'n 'i neud yng Nghaernarfon. Daeth i'r amlwg mai gohebyddion dan hyfforddiant efo Reuters oedden nhw - yn Dre'n dysgu eu crefft ac yn aros yn Isfryn Stryd yr Eglwys.

Bob blwyddyn mae Reuters yn gyrru eu gohebwyr newydd i dref fechan, hollol ddieithr, a gofyn iddyn nhw sgwennu stori am yr ardal.

Eleni i Gaernarfon y daethon nhw, 14 o bobl ifanc o wledydd fel Japan, De Korea, Gwlad Pwyl, Yr UDA, Mecsico, Prydain, India, Yr Eidal, De Affrica a'r Aifft.

Gan nad oedden nhw'n nabod yr ardal o gwbwl yn amlwg roedd yn rhaid iddyn nhw holi'r bobl leol i gael stori, ac felly roedd eu llwyddiant yn dibynnu ar faint o gydweithrediad yr oedden nhw'n ei gael gan bobl Caernarfon a'r cylch. Dyma argraff tri ohonynt o'r croeso gawson nhw.

Valentina Za, Reuters Milan:
Be wnaeth yr argraff fwya arna i oedd mor hawdd oedd sgwrsio â phobl y dre. Roedden nhw'n rhyfeddol o garedig. Ar y cyfan roedd pobl wedi eu synnu gan ein cwestiynau ond roedden nhw bob tro'n fodlon rhoi eu hamser i wrando ac ateb.

Gershwin Wanneburg, Reuters Johannesburg:
Mi roeddwn i wrth fy modd yn crwydro o amgylch y castell hynod, cerdded yr hen strydoedd ac edrych allan i'r môr, oedd fel petai yn newid ei siâp a'i liw o leia hanner dwsin o weithiau'r dydd. Roedd pobl y dref ymysg y rhai mwya cyfeillgar i mi erioed eu cyfarfod.

Karolina Slowikowska, Reuters Warsaw:
Roedd y bobl yn ofnadwy o gyfeillgar a goddefgar o 14 gohebydd Reuters oedd yn chwilio am storïau.

Erbyn rŵan maen nhw wedi gadael Caernarfon a chyn bo hir fe fydd y mwyafrif yn dychwelyd i'w gwledydd eu hunain, ond un peth fydd yn sicr - fe fydd enw da Caernarfon a'i phobl yn mynd efo nhw.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy