BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Gareth Thirsk a Neil Hesketh Taro 12 mewn gêm 13
Tachwedd 2004
Efallai mai ar y Morfa ac ar gaeau Syr Hugh y buodd y ddau chwaraewr rygbi yma yn dysgu eu crefft ond mae Gareth Thirsk a Neil Hesketh bellach yn llwyddo ar gaeau rygbi'r gynghrair, y gêm tri ar ddeg bob ochr.

Mae'r ddau newydd fod yn y de ar gyfer treialon Tîm Rygbi'r Gynghrair Myfyrwyr Cymru, lle llwyddodd Gareth i gael ei ddewis i'r garfan genedlaethol o 35.

Mae o rŵan yn croesi'i fysedd y caiff o'i ddewis i chwarae yn erbyn myfyrwyr Awstralia cyn bo hir. Mae Gareth a Neil - y ddau yn 21 oed - hefyd yn chwaraewyr amlwg i Dîm Prifysgol Leeds Metropolitan, lle maen nhw'n astudio ar hyn o bryd. Mae'r tîm wedi cyrraedd tair rownd derfynol genedlaethol yn olynol, a Gareth yn cael ei enwebu'n Chwaraewr y Flwyddyn ar gyfer 2002-2003.

Er bod y ddau wedi hen arfer chwarae i dîm Caernarfon - sef gêm yr Undeb, wrth gwrs - roedden nhw'n teimlo nad oedd y tîm 15 bob ochr yn Leeds yn rhoi cyfle teg i chwaraewyr. Dyna pam aethon nhw i chwarae gêm y Gynghrair.

Nid dyma'r tro cyntaf i Gareth ymddangos yn y treialon. Mi gafodd ei ddewis llynedd ond cael ei daro yn anymwybodol ar ôl 10 munud fu ei hanes o'r adeg honno a gorfod rhoi'r gorau iddi! Drwy lwc, mi ddaeth Gareth a Neil drwyddi yn ddianaf y tro hwn.

Does yna'r un ohonyn nhw'n rhy siŵr be' maen nhw am ei wneud yn y dyfodol - ond y newyddion da i Gaernarfon ydi mai dychwelyd i'r Morfa fydd rhaid os down nhw yn ôl i Dre - os gwna hogia'r clwb rygbi eu derbyn nhw wrth gwrs!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy