BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Amgueddfa Forol Caernarfon Angen cefnogaeth
Rhagfyr 2009
(llythyr yn gofyn am help) Annwyl Olygydd,

Mae'r Amgueddfa wedi cau am y gaeaf, a chynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Seiont II ychydig wythnosau yn ôl.

Mae rhedeg yr Amgueddfa yn creu colled sylweddol pob blwyddyn i'r Ymddiriedolaeth ac fe fyddai wedi cau ers rhai blynyddoedd oni bai am haelioni un cyn aelod a adawodd swm yn ei ewyllys tuag at ddatblygu'r Amgueddfa, ac hefyd cyfraniadau blynyddol y Cyngor Tref.

Er hyn bu'r costau tua £650 yn uwch na'r enillion yn 2009.

Oes gan ddarllenwyr Papur Dre eisiau i ni gario ymlaen gyda'r gwaith? Pan wnaethpwyd apêl yn yr Herald rhyw ddwy flynedd yn ôl yr unig ymateb oedd gan (y diweddar erbyn hyn) Dic Trefor o Ganada!

Er y trafferthion ariannol, penderfynwyd agor eto am dymor yr haf 2010 - o ddiwedd Mai tan canol Medi.

Ar hyn o bryd, yn ogystal a gofyn am gefnogaeth ariannol sylweddol (noddwyr efallai?), rydym yn brin o swyddogion i gynorthwyo gyda'r gwaith o redeg yr Amgueddfa.

Os oes rhywun am ei helpu buaswn yn ddiolchgar pe byddent yn cysylltu a mi ar 01286 675194.

Diolch yn fawr

D Rhys Prytherch (Cadeirydd)


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy