BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Bryan Orritt (dde), a'i frawd Vernon a'i fam Katie yn 1988 Un o hogia dre
Rhagfyr 2004
Y cwestiwn gan Papur Dre fis diwethaf oedd pwy oedd y Cymro cyntaf i sgorio gol mewn un o brif gystadlaethau pêl-droed Ewrop.
Wel yr ateb ydy Bryan Orritt, un o hogia Dre. Roedd Bryan yn aelod o dîm Birmingham City a chwaraeodd yn ffeinal yr Inter Cities Fairs Cup ym 1961 yn erbyn Roma.

Teulu'r Orritts ym 1942 (Bryan ar y chwith)Gemau dau gymal oedd y rheiny ers talwm ac yn y cymal cyntaf yn Birmingham sgoriodd Bryan ail gol ei dîm.

Yn anffodus fe sgoriodd Manfredini ddwy i Roma hefyd, ac yn waeth byth yr Eidalwyr enillodd yn Rhufain o ddwy gôl i ddim.

Gadawodd Bryan Orritt Ysgol Syr Hugh Owen yn 15 oed i fod yn brentis ffitar yn Saunders Roe ym Miwmares. Chwaraeodd i Lanfairpwll yn 15 oed cyn ymuno â Bangor fel amatur ym 1953. Yn ddeunaw oed ymunodd yn llawn amser â Birmingham.

Siop chwaraeon Bryan Orritt yn Ne AffricaChwaraeodd deirgwaith i dîm dan 21 Cymru gan sgorio'r unig gôl yn y gêm gynta erioed i'r oedran hwnnw yn erbyn Lloegr. Yr ail gêm oedd honno yn erbyn yr Alban. Un gôl yr un - Bryan yn sgorio eto.

Wedi 5 mlynedd yn Birmingham symudodd i Middlesborough cyn i anaf drwg ei anfon i Durban, De Affrica ym 1966. Ac yn Ne Affrica y mae o heddiw, yn byw yn Johannesburgh.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy