BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Yr hogia hefo'r Astra O'r Black i Baku
Mehefin 2009
Yn y Blac oeddan nhw un noson pan ddaeth y syniad - 'Be am ddreifio i Azerbaijan?' (fel mae rhywun!).

Syniad gwallgo - ond erbyn hyn mae pedwar o hogiau o'r dre wedi cwbwlhau'r dith mewn Astra bach coch 15 oed.

Andrew Williams, Gavin Jones, a'r ddau frawd Rhys a Hywel Iorwerth oedd yn y car an gychwynnon nhw o Gaerdydd.

Elusen Gôl drefnodd y cyfan - elusen cefnogwyr tîm pel-droed Cymru sy'n codi arian at achosion da dramor - cartrefi plant amddifad yn bennaf.

Y cynllun oedd gyrru mewn confoi o hen geir o Gaerdydd drwy Ewrop ac Asia i gyrraedd Baku erbyn y gêm rhwng Azerbaijan a Chymru.

Roedden nhw wedi codi miloedd cyn cychwyn a'r bwriad hefyd oedd gadael y ceir ym mhen y daith i ychwanegu at y gronfa.

Mi eithion nhw drwy Loegr, croesi i Ffrainc, i lawr drwy wlad Belg a'r Almaen, wedyn i Awstria, Slofacia, Hwngari, Romnia, Bwlgaria, Twrci ac i mewn i Georgia.

Roedd rhaid iddyn nhw adael y car yn Kutaisi yn Georgia. Dydy Azerbaijan dim yn fodlon derbyn ceir hefo llyw ar yr ochr dde.

Er bod criw'r confoi a gychwynnodd o Gaerdydd i gyd wedi landio yn Baku rywsut, wnaeth pob un o'r ceir ddim llwyddo i gyrraedd pen y daith - un wedi nogio cyn cyrraedd Dover!

Ond roedd yr Astra bach coch a hogia Caernarfon yn benderfynol o'i gwneud hi.

Sut daith oedd hi felly?

"Doedd hi ddim yn rhy ddrwg nes inni gyrraedd Hwngari - traffordd yr holl fordd, ond wedyn fe ddechreuodd y lonydd waethygu - a'r gyrwyr!

Mae gyrwyr loris Romania a Twrci'n meddwl mai dim ond nhw sy ar y ffordd! "Roedd isio dau bâr o lyaid o hyd," meddai Rhys. "Yn Romania fel basion ni dafarn o'r enw Alex (wir yr!) a hefyd fe basion gwmni bysus lleol o'r enw Jones".

Cafodd y criw groeso arbennig yn Kutaisi, tref yn Georgia sydd wedi'i gyefeillio hefo Casnewydd.

Mae'r bobl yno'n meddwl bod 'ymwelwyr' yn rhodd gan Dduw.

A dweud y gwir gawson nhw groeso arbennig ym mhobman.

Fuodd Andrew a Hywel yn annerch 150 o ferched mewn coleg yno ac yn sôn am gefndir diwylliannol Cymru (gwerth eu clywed, mae'n siwr!!).

Roedd croesi'r ffin i Azerbaijan yn dipyn o brofiad hefyd - roedd criw'r confoi a thîm Cymru ei hun wedi cael trafferth cael Visas - ond fe lwyddon nhw i fynd i mewn heb broblem yn y diwedd.

Roedd rhai o'r 'gards' ar y ffin yn meddwl mai hogia tîm Cymru oedd hogia'r confoi ac iso tynnuu eu llun.

"Tasan nhw ond wedi sbiio ar folia rhai ohonon ni, fasan nhw'n gwybod yn gallach," meddai Gavin.

Roedd yr hogia'n dipyn o destun sbort yn ninas Ganja hefyd am eu bond yn gwisgo shorts - pawb yn rhythu ac yn rhyfeddu, yn pwynto bys ac yn chwerthin.

Roedden nhw'n gweld y peth yn ddigri ofnadwy - fel tasa rhywun yn cerdded yn noeth drwy Gaernarfon.

Codi pres

Fe lwyddodd hogia'r Astra godi ymhelll dros £2000 at gartrefi plant amddifad cyn cychwyn ac yn ystod y daith fe gawson nhw gyfle i ymweld â'r cartrefi sy'n cael pres gan elusen Gôl.

Roedd hynny'n dipyn o brofiad meddai'r criw - roedd y plant more hapus er eu bod nhw wedi cael bywyd trist ofnadwy.

Mae'r car bach coch bellach yn nwylo ysgol bêl-droed leol i blant amddifad yn Georgia a bydd tipyn o'r pres a gasglwyd yn mynd tuag helpu plant yn ninas Gori - lle'r oedd y plant i gyd wedi colli'u rhieni achos y rhyfel llynedd.

A'r gêm?

Yn goron ar daith anhygoel - fe enillodd Cymru'r gêm. "Fe ddaeth John toshack at y ffans i ddiolch inni am ddod. Y 'Canton Hotel' oedd un o'r noddwyr ac fe fynnodd o gael sgwennu ar ein baner ni, am mai hogyn o Canton ydy o."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy