BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Phil, mab Haydn, Haydn a Wyn Davies Hel i Haydn
Mehefin 2007
Cafwyd dwy noson werth chweil fel teyrnged i yrfa Haydn Jones.
Fe ddaeth dros bum cant i'r Oval ar gyfer gêm dysteb i'r cyn-beldroediwr, sydd bellach yn dioddef o glefyd motor neuron.

Chwaraeodd tîm cyfansawdd Bangor / Rhyl yn erbyn Caernarfon / Porthmadog (ac un neu ddau o Bwllheli!)

Roedd Haydn wedi chwarae i'r pum clwb yn ystod ei yrfa. Cafodd gyfnodau ym Methesda a Wrecsam hefyd.

Haydn a hogiau Dre a'r cyffiniau Cafwyd ymwelydd annisgwyl i'r Oval ar gyfer y gêm dysteb hefyd, Wyn Davies, y Cofi a chwaraeodd i Nescastle, Man Utd, man City a Chymru (yn y llun uchod gyda Haydn a Phil, mab Haydn).

Addas iawn oedd hi felly mai Joey Jones, cyn-gefnwr Wrecsam, Lerpwl a Chymru oedd y gwr gwadd mewn cinio arbennig a gynhaliwyd yng Ngwesty Meifod wythnos yn ddiweddarach.

Fe ddaeth bron i dri chant ynghyd i glywed Joey'n hel atgofion am ei ddyddiau ar y cae Ras ac Anfield. Yn cadw cwmni iddo roedd dau o bêl-droedwyr enwoca Caernarfon, y brodyr Ernie a Tom Whalley.

Yn anffodus chafodd Haydn ei hun ddim bod yn bresennol yn y cinio. Aethpwyd ag ef i'r ysbyty rai dyddiau cyn hynny ond mae'n dda dweud ei fod yn ôl yn cerdded strydoedd y Dre erbyn hyn.

Hoffai trefnwyr y ddwy noson ddiolch o galon i bawb gyfrannodd at eu llwyddiant. Rhennir yr arian a gasglwyd rhwng Haydn, Ymchwil Cancr a Chymdeithas Motor Neuron.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy