BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
25ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Emrys Owen Penblwydd H..a..a..apus
Mehefin 2006
Mae 'na ffyrdd digon od o ddathlu pen-blwyddi y dyddiau yma. Ond nid pawb fyddai'n codi am bump ar fore Llun, hedfan i Seland Newydd am ddiwrnod, neidio 600 troedfedd oddi ar skyscraper ac yna hedfan yn syth adra.

Dyna wnaeth Emrys Owen, rheolwr y Black Boy i ddathlu ei ben-blwydd yn hanner cant.

Roedd Emrys wedi bod yn Seland Newydd y llynedd yn dilyn taith rygbi'r Llewod ond, a'i fraich mewn sling ar 61 torri pont ei ysgwydd, methodd a chyflawni ei ddymuniad i neidio oddi ar yr Auckland Sky Tower.

Felly dyma benderfynu picio i ben draw'r byd i wireddu'r freuddwyd a dathlu ei ben-blwydd yr un pryd.

Rhyw gwta ddiwrnod a hanner fuodd Emrys yn Seland Newydd ac fe dreuliodd bron i ddwy awr o'i amser prin yn esbonio i'r swyddogion tollau pam ei fod yno am gyn lleied!

Fe fwynhaodd Emrys y profiad cymaint fel ei fod yn ystyried gwneud rhywbeth 'dwl' i ddathlu ei ben-blwydd bob blwyddyn o hyn ymlaen.

Vladivostock am y dydd flwyddyn nesa efallai?!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy