BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Dylan tu allan i'w gaffi Dylan Thomas yn Dre
Mehefin 2004
Ydach chi wedi sylwi bod un o siopau'r dre wedi newid enw yn ddiweddar?
Ddechrau mis Mai newidiwyd enw Caffi Dimensiwn 4 yn Stryd Bangor yn Caffi Rhyngrwyd Dylan Thomas. Na dim ar ôl yr enwog Dylan Thomas arall hwnnw, ond yn hytrach ar ôl perchennog y caffi ei hun.

Dylan Thomas ydi enw perchennog y caffi. Wir yr! Roedd Dylan isio newid yr enw a pha well enw na'i enw fo'i hun!

Mae Dylan wedi bod yn berchennog ar y caffi rhyngrwyd ers 4 blynedd, er bod caffi wedi bod yno ers 7 mlynedd erbyn hyn.

Er bod cyfle i gwsmeriaid y caffi gael defnyddio'r cyfrifiaduron sydd yno a chael mynediad i'r rhyngrwyd, does dim rhaid i chi fod a diddordeb mewn pethau felly i fynd yno.

Mae Caffi Rhyngrwyd Dylan Thomas yn union fel pob caffi arall ac yn darparu bwyd amrywiol o safon uchel am bris rhesymol.

Mae'r caffi ar agor rhwng 9.00 y bore a 6.00 yr hwyr, 6 diwrnod yr wythnos ac ar agor ar y Sul ar benwythnosau Gwyliau Banc. Galwch heibio.

Chewch chi ddim eich siomi.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy