BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Cai Grifiths Cofi'r Crysau Duon
Mehefin 2003
Yng nghanol holl helyntion rygbi Cymru mae 'na un o hogia Caernarfon wedi cael newyddion da iawn. Mae Cai Griffiths wedi cael cynnig cytundeb llawn amser gyda thîm rhanbarth newydd Castell Nedd / Abertawe.
Tipyn o bluen yn het y Cofi 19 oed. Ar ôl chwarae i dîm ysgolion Cymru a'r tîm ieuenctid (19 cap i gyd) fe aeth Cai rownd y prif glybiau i weld a fyddai gan un ohonyn nhw ddiddordeb ynddo.

Roedd gan bawb ond Caerdydd ! Ond plymio am Gastell Nedd wnaeth Cai yn y diwedd gan fod gan y Crysau Duon Cymreig draddodiad hir o chwaraewyr rheng flaen adnabyddus. Prop 6 troedfedd 2 fodfedd a 17 stôn a hanner ydi Cai ac mae'n dilyn ôl styds rhai o brops enwog Castell Nedd fel Duncan ac Adam Jones, Ben Evans a Darren Morris.

Mae Cai eisoes wedi chwarae ddwywaith i'r tîm cyntaf yn erbyn Pontypridd a Chasnewydd, lle bu'n propio yn erbyn y chwaraewr rhyngwladol Chris Anthony. Uchelgais Cai wrth reswm ydi cael chwarae dros dîm cyntaf ei wlad ac yna'r Llewod, gobeithio.

I wireddu'r freuddwyd mae o sicr yn y dwylo iawn - rhai Lyn Jones, hyfforddwr y tîm rhanbarthol newydd.

Mae o'n andros o gês, meddai Cai ond yn gallu bod yn ddifrifol pan mae o isho.Ym Mhontarddulais y mae Cai yn byw erbyn hyn, yn rhannu fflat gyda Mark Vaughan Jones, un arall o gyn-ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen sy' wedi bod ar lyfrau Clwb Rygbi Abertawe. (Yn anffodus tydi Mark ddim wedi cael cynnig cytundeb gan y tîm rhanbarthol).

Mae byw yn Pontarddulais fatha byw yn rwla fel Penygroes,meddai Cai. Braidd yn ddistaw ! Ond handi i'r M4 a dim ond chwarter awr o Gastell Nedd. Ac mae na lot yn siarad Cymraeg yno.

Nid fod gan Cai lot o amser i gymdeithasu. Mae rygbi yn joban llawn amser. Hyfforddi, mynd i'r gym, mwy o hyfforddi a chrwydro ysgolion.

Ond gyda lwc fe fydd yn werth yr ymdrech pan fydd o'r cyntaf o Dre (a thîm pêl droed Cae Glyn !) i gael y cap rygbi llawn cynta' dros Gymru.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy