BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Dewi Tractor Dewi Tractor - Tipyn o beiriant
Mawrth 2007
Does 'na fawr o amheuaeth pwy ydy peiriant ceisiau tîm rygbi Caernarfon - Dewi Tractor.
Wrth ei waith bob dydd mae o'n swyddog gyda Chyngor Gwynedd - 'Delio efo fflei tips a balIu,' - ond bob pnawn Sadwrn sgorio ceisiau yw ei ddilet.

Mewn pymtheg gêm y tymor yma mae Dewi wedi croesi'r llinell gais 17 o weithiau. Tipyn o record i'r blaenasgelIwr 24 oed o Rhos Isaf.

Chwarae ffwtbol oedd Dewi Williams hyd nes ei fod yn dair ar ddeg oed. Ond erbyn hynny roedd o wedi mynd yn rhy dew, medda fo, i chwarae'r bêl gron o ddifri.

FelIy fe'i perswadiwyd i chwarae prop i dîm rygbi'r ysgol gan Ieuan Jones, ei athro ymarfer corff yn Syr Hugh, ac un o hyfforddwyr presennol clwb rygbi Dre.

Bu'n chwarae fel bachwr am flynyddoedd wedyn, fel aelod o dîm Coleg y Drindod, Caerfyrddin a Carmarthen Athletic.

Chwaraeodd hefyd i dîm Prifysgolion Prydain yn erbyn Lloegr yn 2003.

Daearyddiaeth a Chwaraeon astudiodd Dewi yn y Drindod, a'i arwyr ym myd y campau ydy Muhammad Ali a chyn flaenasgelIwr y Crysau Duon, Josh Kronfeld.

Yn ddwy ar hugain oed, fodd bynnag, yr efelychodd Dewi ei arwr o Seland Newydd a dechrau gwisgo'r crys rhif 7.

Dyna pryd y cafodd 'chydig o drafferth gyda disg yn ei wddw.

Ac nid canol y rheng flaen ydy'r lle i fod ar gae rygbi os ydy'ch gwddw chi'n dechrau gwanio.

Ers hynny mae'r Tractor wedi bod yn beiriant sgorio ceisiau cyson a chyda phedair gem ar ôl y tymor hwn mae siawns gwirioneddol ganddo o groesi'r ugain.

Ac o le daeth y 'Tractor?' Mae'n credu iddo gael ei lys-enw am fod ei da, Gwilym, yn gontractor a chanddo JCB!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy