BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Prif swyddog Gisda, Mair Richards. Gisda yn 21 oed
Mawrth 2006
Mae cwmni a sefydlwyd gan grwp gweithgar o bobl Dre i helpu pobl ifanc sy'n ddigartref yn dod i oed fis Hydref eleni pan fydd yn cael ei ben-blwydd yn 21oed.

Mi ddaeth y syniad i gychwyn cwmni GISDA (Grwp leuenctid Sengl Digartref Arfon) yn 1985 gan griw bach lleol oedd yn poeni am nifer y bobl ifanc yng Nghaernarfon oedd heb do uwch eu pennau ac angen help.

Diolch i ymdrechion y pwyllgor gwreiddiol, mi agorodd GISDA ei hostel cynta yn Lôn Parc, Caernarfon, yn 1989.

Heddiw, mae wyth o bobl ifanc yn cael lloches yno ac mae gan y cwmni 30 aelod o staff sydd, erbyn hyn, yn gweithio drwy Wynedd gyfan.

Mae ganddyn nhw hostel arall ym Mlaenau Ffestiniog a nifer o gynlluniau i helpu pobl ifanc sengl Gwynedd, sydd angen help i ddod o hyd i le i fyw, hawlio budd-daliadau, llenwi ffurflenni, dysgu sgiliau a chael addysg a hyfforddiant.

Mae'r gwasanaeth ar gael i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed - gyda'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n iau na 18 oed - sydd angen help i gael lle i fyw am nifer o wahanol resymau, fel problemau neu drais yn y cartref, beichiogrwydd, tlodi a diweithdra.

"Mae rhai yn dod aton ni jest drwy droi i fyny a churo ar y drws, ac mae eraill yn cael eu cyfeirio aton ni gan asiantaethau,' meddai'r prif swyddog, Mair Richards.

"Ac mae ganddon ni linell ffôn sydd ar agor 24 awr - (01286) 671153 - y gall unrhyw un ei ffonio am gyngor neu ddim ond i siarad."

Ond mae'r pwyllgor yn awyddus i bwysleisio mai nodi'r achlysur fyddan nhw, nid ei ddathlu.

"Cofnodi'r pen-blwydd fyddan ni. Dim dathlu ydy'r gair iawn: cofio ba broblem yn dal i fodoli,' meddai Bobby Haines, un o aelodau gwreiddiol pwyllgor a sefydlodd cwmni.

"Tydan ni ddim yn obeithiol ei bod am ddarfod chwaith: os rwbath mae'r broblem yn waeth heddiw nag oedd hi 21 mlynedd yn ôl."

Ond, er bod gwaith y cwmni cynyddu, ynghyd â maint y broblem, mae GISDA yn brin o aelodau ac yn apelio am wirfoddolwyr i ymuno a'u pwyllgor rheoli.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb ngwaith y cwmni ac ychydig oriau bob mis i'w sbario fel aelod o'r pwyllgor, cysylltwch a Mair Richards ar (01286) 671153.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy