BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
27ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Ffilmio yn Borth Sbarc yn Borth
Mai 2009
Roedd na griw ffilmio ac actorion gwahanol i'r arfer ar set 'Rownd a Rownd' ym Mhorthaethwy yn ddiweddar.

Dosbarth perfformio uwchradd SBARC o Dre oedd yno yn recordio ffilm fer Gymraeg - gaiff ei gweld am y tro cynta yng Ngŵyl Pics yn Galeri fis Tachwedd nesa.

Ffrwyth 5 wythnos o waith paratoi a sgwennu oedd y tridiau ym Mhorthaethwy.

Yn ogystal a chael defnyddio'r set gan gwmni Rondo fe gafodd criw SBARC hefyd Ŵr camera proffesiynol gan Cwmni Da ac adnoddau golygu.

Cwmni Hijacker Films sy'n goruchwylio'r prosiect ac fe gafwyd cymorth ariannol gan Asiantaeth Ffilm Cymru.

Roedd na gyfle i bawb actio gyda rhai yn arbenigo ar golur, gwisgoedd a chyfarwyddo.

Yn ô1 Rhian Cadwaladr a Tammi Gwyn, tiwtor ac is-diwtor y cwrs, roedd o'n brofiad gwerth chweil i'r pymtheg gymerodd ran.

"Roedd o'n gyfle arbennig i'r criw gael gweithio gydag offer technegol, gyda phobl broffesiynol a hynny ar set go iawn," meddai Rhian.

"Mae nhw'n cael y cyfle i ddysgu'r ddisgyblaeth o ffilmio a sylweddoli ei bod hi'n cymryd oriau lawer i greu dim ond 10 munud!"

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy