BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Pobl Peblig ar daith gerdded Picnic Pobl Peblig
Mai 2007
Ffansi newid? Eisiau miglo?
... Mae Partneriaeth Pobl Peblig yn gallu cynnig yr union beth i chi.
Bob mis fel rhan o brosiect cerdded, trefnir tripiau sydd yn rhoi cyfle i chi gael mynd am dro i lefydd braf i wneud ychydig o gerdded a chael picnic. Y mis dwytha trip i Abergwyngregyn a gafwyd ac, fel y gwelwch o'r llun, cafwyd diwrnod braf a phawb wedi mwynhau eu hunain.

Bydd y trip nesaf ddydd Gwener, y 1af o Fehefin.

Y tro yma trip i Gwm Idwal - cerdded o amgylch Llyn Idwal a chael picnic. Os ydych am fynd mae'n rhaid i chi ffonio Linda (01286 677024) yn Tŷ Pobl Peblig. Cofiwch mai trip i bobl Peblig yn unig ydi hwn.

Llwyddiant arall Partneriaeth Pobl Peblig yw bod deg person lleol wedi llwyddo i gael tystysgrif Tywyswyr Gwirfoddol ar Deithiau Cerdded yn ddiweddar.

Mae hyn yn golygu y byddant yn gymwys i fynd a grwpiau allan i gerdded. Y n barod mae'r deg wedi bod yn rhoi yr hyn maent wedi ei ddysgu ar y cwrs ar waith trwy fynd allan gyda'i gilydd ar deithiau cerdded o gwmpas Caernarfon. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Datblygiad cyffrous arall yw bod y Bartneriaeth yn cael defnydd o'r tŷ drws nesa - 36 Y sgubor Goch - ac ar hyn o bryd yn ceisio barn pobl ifanc Peblig ynglŷn â pha ddefnydd maent hwy yn dymuno ei wneud ohono. Os oes gennych syniad yna galwch heibio Tŷ Pobl Peblig, neu ewch i'r sesiynau rhannu syniadau sy'n cael cynnal yno bob nos Lun, o 6.30 ymlaen


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy