BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Claire Williams Claire yn arbed bywyd
Mai 2005
Eistedd yn ei char mewn maes parcio ym Mhrestatyn oedd Claire Williams o'r Hendre pan gafodd hi'r alwad ffôn sydd wedi newid ei bywyd.
Mae Claire yn gweithio fel cydlynydd marchnata i'r Gwasanaeth Gwaed Cenedlaethol yn Ysbyty Bryn Seiont ond yn crwydro'r gogledd wrth ei gwaith. Roedd yr alwad ffôn yn gofyn iddi fynd am brawf gwaed, ond prawf gwaed go arbennig.

Mae Claire, fel ei rhieni, wedi hen arfer rhoi gwaed a hynny cyn iddi gael ei swydd bresennol. Wrth fynd i roi rhagor tua dwy flynedd yn ôl gwelodd boster yn gofyn am sampl gwaed arall ar gyfer y cofrestr mêr esgyrn (bone marrow). Dyna gychwyn taith Claire.

Mi roddodd Claire y sampl gwaed ac anghofio bron amdano nes iddi hi gael yr alwad ffôn yn y maes parcio hwnnw. Roedd gwaed Claire yn matsio efo gwaed rhywun oedd angen mer esgyrn ond roedd gofyn cael mwy o waed i wneud profion pellach. Aeth Claire yn ôl at ei meddyg dair gwaith i roi gwaed cyn cael ei galw i Lerpwl i gael medical llawn i wneud yn siŵr ei bod yn ddigon iach i roi mêr i glaf. Ymhen pythefnos wedyn roedd hi yn Newcastle, yn y Royal Victoria Infirmary yn barod i gael y driniaeth. Roedd na elfen o frys yn y diwedd.

Mi aeth i'r ysbyty ar y nos Iau yn barod ar gyfer ei thriniaeth y bore wedyn. Mi fuodd hi yn y theatr am bron i awr. Mae'r driniaeth yn ddigon syml sef rhoi 2 syringe i ganol yr asgwrn er mwyn tynnu'r mêr allan. Mae Claire yn cyfaddef ei bod mewn dipyn o boen am yr hanner awr cyntaf wedi'r driniaeth ond yna mi gafodd ddigon o dabledi lladd poen i'w helpu. Mi aeth hi adref y diwrnod wedyn ac erbyn hynny roedd y cleisiau yn dechrau dod i'r golwg! Roedd yn rhaid iddi hi aros adref o'r gwaith am wythnos yn dod ati'i hun a chymryd tabledi lladd poen. Ond erbyn diwedd yr wythnos roedd hi'n ddigon da i fynd yn ôl i'w gwaith.

Os ydach chi'n rhoi mêr i rywun heblaw teulu, chewch chi ddim gwybod pwy sy'n ei dderbyn rhag ofn i'r driniaeth fod yn fethiant. Dyna'r drefn, ond nid dyna ddiwedd stori Claire. Ychydig o wythnosau yn ddiweddarach, mi dderbyniodd Claire amlen ddieithr. Agorodd yr amlen ac estyn cerdyn oedd yn diolch iddi hi yn syml. 'Sgrifen plentyn sydd ar y cerdyn ac mae Claire yn meddwl mai hogyn bach wnaeth o.

"Dydw i ddim yn gwybod go iawn! Ond mae'r lliwiau yn edrych fel lliwiau hogyn!"

Roedd Claire wedi rhoi gwaed sawl gwaith cyn iddi weld y poster yn gofyn am sampl arall ond mae hi'n diolch gymaint iddi hi benderfynu gwneud y diwrnod hwnnw. Mae hi'n gobeithio'n arw i'r mer arbed bywyd. Ond gobaith mwyaf Claire ydy y bydd ei stori hi yn annog pobl eraill i wneud yr un fath a rhoi gwaed a rhoi sampl i'r cofrestr!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy