BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
30ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
George ar y cwad efo rhai o'r helpars Haeddu medal
Hydref 2005
Tydi cadw trefn ar dros wyth mil o geir y dydd ddim yn hawdd. Ond chafodd hogia clwb pêl-droed Caernarfon ddim byd ond clod am eu gwaith yn arolygu meysydd parcio y Steddfod yn y Faenol.
Ac mi fysa George Denham, y Cadeirydd, yn licio diolch i bob un wan jac o'r hogia - dros 40 ohonyn nhw - helpodd i gyflawni'r dasg gan godi £9,000 i'r Caneris.

'Roedd hi'n wsnos galed,' meddai George "ond gawson ni lot o hwyl, a dwi'n ddiolchgar iawn i bawb."

Gofalai'r hogia am dri maes parcio ac roedd yr oriau yn hir ar brydiau. Ond roedd y Steddfod a'r Pwyllgor Technegol (a'r heddlu) yn hynod o fodlon efo'u gwaith.

Ac mae na ddynes 74 oed o'r De yn hynod o falch fod gan George cwad beic. Roedd hi'n methu'n glir a dod o hyd i'w char. O ganlyniad, un o olygfeydd difyrra'r meysydd parcio dros yr ŵyl oedd Dafydd Denham a gwraig dros ei deg a phedwar ugain ar y cwad yn gyrru rownd y Faenol yn chwilio am ei char. Daethpwyd o hyd i hwnnw yn ddidrafferth.

Nid felly gar gŵr nid anenwog o Gaernarfon. Gymrodd hi bedair awr i ffendio ei gar o. Roedd o'n chwilio yn y maes parcio anghywir!

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy