BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
13eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
 Marie Evans, Brenda Jones, Ann Evans, June Richardson, Ruth Evans ar Stondin N.S.P.C.C. Gŵyl Ganol Haf
Gorffennaf 2009
Yng Ngŵyl Canol Haf Caernarfon eleni roedd llawer o stondinau yn casglu arian at achosion da wrth werthu nwyddau.

Fel rheol roedd ffair i'r plant wrth ymyl y Clwb Hwylio a phawb yn mwynhau gweld Dawnswyr y Gelli oedd wedi eu hyfforddi gan Karen Pritchard yn eu dillad lliwgar.

Roedd aelodau'r pwyllgor yn brysur yn codi'r stondinau ac yn gwneud paned. Ar stondin yr NSPCC dywedodd Mrs Brenda Jones Ffordd Marchlyn, "Wrth ddarllen hanes John Flynn yn "Pobol Dre" daeth atgofion o'm plentyndod gan i mi glywed mam yn sôn llawer am y tân yn Lon Crwyn a'r hogan fach yn llosgi i farwolaeth.

"Mi fyddai yn edrych ymlaen am ddarllen PAPUR DRE bob mis."

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy