BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Ffaliffolion Ffaliffolion
Ebrill 2007
Rhywle ym mhellafoedd eithaf y bydysawd, mae 'na chwaer blaned i'r ddaear sy' mewn trafferthion mawr.
Oherwydd eu bod wedi llosgi gormod o danwydd ffosil mae nhw wedi lladd y Ffaliffolion ac mae'r trigolion wedi dod i'r ddaear i chwilio amdanyn nhw.

Dyna fraslun o stori sioe a gafodd ei pherfformio yn Galeri yn ddiweddar gan y Cofis Bach a Sbarc.

Rhian Cadwaladr, sy'n diwtor drama i'r Cofis Bach yn Noddfa ac i Sbarc yn Galeri, oedd yn egluro hyn yn ystod saib yn ymarfer olaf y sioe, a gafodd ei sgwennu gan Gareth Glyn ae Eleri Cwyfan.

Fel yr eglurodd Rhian, roedd gweddill y bobl oedd yn hyfforddi'r cast yr un mor broffesiynol a'r awduron.

Beth oedd yn wych am y fenter oedd bod y bobl ifanc yn cael cyfle i weithio efo criw mor brofiadol o ddawnswyr, technegwyr a hyd yn oed band byw ar gyfer y caneuon.

O holi rhai aelodau Cofis Bach, dyna oedd eu barn nhw hefyd.

Roedden nhw wrth eu bodd yn cael dysgu gwahanol grefftau'r theatr: actio, canu, dawnsio a chael sbort wrth wneud hyn hefyd.

A rhag ofn na welsoch chi'r sioe, Ffaliffolion ydi Cennin Pedr - wrth gwrs!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy