BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
12fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Ffaliffolion Ffaliffolion
Ebrill 2007
Rhywle ym mhellafoedd eithaf y bydysawd, mae 'na chwaer blaned i'r ddaear sy' mewn trafferthion mawr.
Oherwydd eu bod wedi llosgi gormod o danwydd ffosil mae nhw wedi lladd y Ffaliffolion ac mae'r trigolion wedi dod i'r ddaear i chwilio amdanyn nhw.

Dyna fraslun o stori sioe a gafodd ei pherfformio yn Galeri yn ddiweddar gan y Cofis Bach a Sbarc.

Rhian Cadwaladr, sy'n diwtor drama i'r Cofis Bach yn Noddfa ac i Sbarc yn Galeri, oedd yn egluro hyn yn ystod saib yn ymarfer olaf y sioe, a gafodd ei sgwennu gan Gareth Glyn ae Eleri Cwyfan.

Fel yr eglurodd Rhian, roedd gweddill y bobl oedd yn hyfforddi'r cast yr un mor broffesiynol a'r awduron.

Beth oedd yn wych am y fenter oedd bod y bobl ifanc yn cael cyfle i weithio efo criw mor brofiadol o ddawnswyr, technegwyr a hyd yn oed band byw ar gyfer y caneuon.

O holi rhai aelodau Cofis Bach, dyna oedd eu barn nhw hefyd.

Roedden nhw wrth eu bodd yn cael dysgu gwahanol grefftau'r theatr: actio, canu, dawnsio a chael sbort wrth wneud hyn hefyd.

A rhag ofn na welsoch chi'r sioe, Ffaliffolion ydi Cennin Pedr - wrth gwrs!

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy