BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Buddug yn mwynhau'r gwrando! Ar dâp i Rosbodrual
Ebrill 2004
Bob mis mae gwraig o stâd Rhoslan, Rhosbodrual yn edrych ymlaen yn arw at dderbyn Papur Dre ...ond nid copi papur y mae hi'n ei gael.
Yn hytrach, ar dâp y mae Buddug Jones yn cael ei chopi hi o Papur Dre, gan ei bod hi'n colli'i golwg ac yn cael trafferth darllen.

"Dwi wrth fy modd hefo'r papur i gyd. Dwi'n mwynhau Ceri Clyms a Ffilbi yn arw iawn. Dwi'n gwrando wrth smwddio fel arfer!" meddai.

Mae gan Buddug ffonau clust arbennig sydd yn gweithio hefo system radio, fel ei bod hi'n gallu crwydro i unrhywle yn y tŷ yn lle bod yn rhaid iddi aros wrth y peiriant chwarae tapiau. Mae ganddi hefyd beiriant chwarae CD sy'n gweithio ar fatri ac sy'n gallu cael ei gario i bob man.

Yn ei thridegau yr oedd hi pan gychwynnodd gael trafferth gyda'i golwg. Erbyn hyn, mae hi'n disgwyl cael ci tywys i'w helpu i fod yn annibynnol. Pan ddaw'r ci, fe fydd angen iddi dreulio llawer o amser yn ei hyfforddi. Dim ond hi fydd yn cael rhoi bwyd i'r ci yn ystod y cyfnod hwnnw er mwyn creu perthynas arbennig rhwng y ddau.

Mae gan Buddug sawl stori ddigri amdani ei hun, fel yr amser yr aeth hi a'i gŵr, Geraint, ar eu gwyliau. Yn y maes awyr roedd Geraint yn cario'r cesys a Buddug yn cerdded y tu ôl iddo. Yn anffodus, roedd Geraint yn cerdded yn gyflym ac aeth o olwg Buddug. Mi siaradodd hi hefo sawl dyn diarth cyn dod o hyd i'w gŵr!

Stori arall yw honno am rhyw fore Llun cyn y Dolig: roedd Buddug am wneud ychydig o siopa yn Dre a phenderfynodd alw heibio siop Palas Print yn Stryd y Plas i brynu llyfr y cogydd, Gary Rhodes, yn bresant i'w chwaer. Wrth ofyn am y llyfr wrth y cownter, fe glywodd sŵn chwerthin y tu ôl iddi - pwy oedd yno yn arwyddo'i lyfr newydd ond y cogydd, Dudley Newbery a'i gwestiwn o i Buddug oedd, 'Ocê, Lle mae'r Brodyr Bach?'

Mae Buddug yn un dda am 'nabod lleisiau erbyn hyn ond mi fyddai hi'n licio petai pobl sy'n ei chyfarch yn dweud eu henw wrthi, er mwyn iddi eu 'nabod yn gynt.

Mae Buddug yn ddiolchgar i'r criw o bobl sy'n dod at ei gilydd ar nos Fercher cyhoeddi Papur Dre i ddarllen erthyglau a'u recordio i bobl fel hi.

"Heb eu gwaith nhw, fyswn i ddim yn cael mwynhau Papur Dre fel pawb arall."

A'i hanogaeth i bobl eraill yn Dre? "Os oes gynnoch chi amser sbâr a'ch bod chi'n mwynhau darllen, yna ymunwch efo'r tîm o ddarllenwyr gan wybod bod pobl fel fi yn gwerthfawrogi'r gwaith."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy