BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Pa ffordd i'r Maes?
Chwefror 2008
Mae'n debyg bod pawb sy' wedi eisio dreifio i'r maes wedi sylwi bod 'na drefn newydd yn y dre.

Ond be'n union sy'n digwydd? Mae rhai'n dweud bod y cyngor wedi llwyddo i wneud be fethodd y Normaniaid - rhwystro'r Cymry rhag dod i ganol y Dre i fasnachu!

Ydi hynny'n sylw teg? Dyma oedd gan lefarydd ar ran Cyngor Gwynedd i'w ddweud:
"Fel rhan o'r cynlluniau cyffrous ar gyfer ailddatblygu'r Maes, mae angen addasu rhywfaint ar lif traffig yn y dref.

Mae'n debyg mai'r prif newid yw addasu rhan o Stryd Bangor (sef rhwng Penllyn a'r Llyfrgell) a'i gwneud yn stryd unffordd.

Maes o law gobeithir y bydd y newidiadau hyn yn:

1. Tynnu traffig diangen o Stryd Bangor a chanol y dref.
2. Lleihau gwrthdaro rhwng cerbydau a cherddwyr yn yr ardal.
3. Gwella llif traffig yn y dref drwy gael gwared a'r goleuadau tair ffordd ar waelod Penllyn.
4. Rhyddhau lle ar Stryd Bangor ar gyfer gwelliannau pellach (byddwn yn ystyried cyfleoedd i ddarparu mannau parcio ar y stryd er enghraifft).

"Bydd y Cyngor yn monitro'r sefyllfa yn ofalus dros yr wythnosau nesaf. Rydym yn gwneud pob ymdrech i leihau unrhyw anhwylustod ac i gwblhau'r gwaith cyn gynted a phosib, ac yn hyderus y bydd y gwelliannau hyn yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd y dref."

Ond tybia rhai y gall hyn olygu y bydd 'na lawer mwy o draffig yn dod heibio'r maes parcio aml-lawr ac Argos - felly, fydd y bysus yn aros yno? Mae 'na botensial am lanast go iawn!

Canlyniad arall posib i'r newidiadau ydi y gall 'na lawer mwy o draffig fynd o dan Wetherspoons am faes parcio Tanybont ac, fel y gŵyr pawb - does 'na'm lle yn fan'no i ddau gar fynd heibio'i gilydd.

Cawn weld. Efallai mai codi bwganod ydi hyn i gyd ac y bydd pethau'n gwella, fel y gobeithia'r Cyngor - o leia mae nhw'n trio g'neud rhywbeth.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy