BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Dre
Harries Thomas a Ceri Hibbert Penblwydd Hapus!
Chwefror 2004
Fe fydd Harries Thomas o Stryd y Plas a Ceri Hibbert o Borth Waterloo yn cael eu pen-blwydd ddiwedd y mis. Y naill yn 20 oed a'r llall yn chwech.

Ond fe anwyd Harries ym 1924 a Ceri yn 1980, y ddau, wrth gwrs, mewn dwy flwyddyn naid ar y 29ain o Chwefror.

Brodor o Gorseinon ger Abertawe ydy Mr Thomas, a symudodd i'r Dre ym 1960 i weithio fel pensaer i'r Cyngor Sir. Ganwyd a magwyd Ceri yng Nghaernarfon ac mae hithau yn gweithio i'r Cyngor yn gofalu am blant ag anghenion arbennig.

Gyda'u penblwyddi swyddogol ond yn digwydd unwaith bob pedair blynedd, pryd bydd y ddau yn dathlu fel arfer? Ar y cyntaf o Fawrth y bydd Ceri ond mae Harries yn dathlu ar ddiwrnod ola' Chwefror a Dydd Gŵyl Dewi. 'Mi fydda i'n hoffi cael dau ben-blwydd,' meddai, fath â'r Cwîn!' Ac mae o wedi cael oriau o bleser, a pheint neu ddau am ddim ar hyd y blynyddoedd, wrth ofyn i bobl ddyfalu sawl pen-blwydd mae o wedi'i gael - nid faint ydi'i oed o, sylwer!

Un arall sy'n cael ei phen-blwydd ar y 29ain ydy Carys Bradley-Roberts (isod) o'r Hendre, disgybl yn Ysgol Santes Helen. Wyth (a dwy) oed fydd Carys ac mae hi'nedrych ymlaen yn fawr. Fel arfer ar Fawrth y cyntaf y bydd hi'n dathlu ond mae'n debyg y bydd 'na fwy o sbloets eleni. Pen blwydd hapus iawn i' tri. Ac i'r rheiny ohonoch chi sy'n cael eich pen-blwydd at 29ain ond fod PAPUR DRE wedi methu â dod o hyd i chi eleni -fe'ch daliwn ni chi mewn pedair blynedd!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy