BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Diweddaraf
Recordio Papurau bro ar dâp
Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch golwg ac yn methu â darllen eich papur lleol, mae rhai o bapurau bro yr ardal yn cynnig gwasanaeth arbennig i'ch helpu.
Mewn partneriaeth â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, mi allwch chi gael detholiad o gynnwys y rhan fwyaf o'r papurau wedi ei ddarllen gan wirfoddolwyr a'i recordio ar dâp.

Mae'r rhan fwyaf o'r tapiau yn cael eu dosbarthu gan Gymdeithas y Deillion, sydd â swyddfa ar stryd fawr Bangor. Cysylltwch â nhw am fwy o fanylion neu os hoffech chi gynnig eich hun fel gwirfoddolwr: Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, 325 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1YB. Rhif ffôn: (01248) 353604

Dyma fanylion y papurau bro yn eich ardal chi sydd ar gael ar dâp a sut i gael gafael arnynt:

 • Eco'r Wyddfa
  Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Goriad
  Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Llafar Bro

 • Cysylltwch ag Ann Rowlands (01766) 762492 i holi am gopi ar dâp. Mae mwy o'r papur i'w ddarllen ar lein ar safle ffestiniog.org.uk

 • Llais Ardudwy

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Llais Ogwan

 • Cysylltwch â Rhiannon Rowlands (01248) 601094. Does dim modd anfon copi dramor yn anffodus ac mae'r papur wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda'r darllen.

 • Lleu

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Papur Menai

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Papur Dre

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604. Mae stori am un darllennydd sy'n derbyn copi ar dâp wedi ymddangos yn y papur, yma, ac mae rhannau helaeth o'r papur hefyd yn ymddangos ar wefan Cofis Dre ar y We

 • Y Ffynnon
  Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Y Gadlas

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Y Glorian

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Y Pentan

 • Cysylltwch ag Eluned Davies (dan ofal Merched y Wawr) (01492) 548107

 • Y Rhwyd

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Yr Arwydd

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604

 • Yr Odyn

 • Cysylltwch ag Eluned Davies (dan ofal Merched y Wawr) (01492) 548107

 • Yr Wylan

 • Cysylltwch â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, rhif ffôn: (01248) 353604


  Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy