BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleu
Paul a'i blant Erin ac Owain, a'u cyfnither Manon Cwpan a chwningen
Medi 2009
Dyma Paul gyda'i blant Erin ac Owain, au'u cyfnither Manon.

Rai blynyddoedd yn ôl cyflwynwyd cwpan gan y teulu er cof am Dafydd Bwtch (tad Paul) ar gyfer cystadleuaeth yn adran y cwningod gwyn yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Dyma'r pedwerydd tro i'r cwpan ddod yn ôl i gartref Paul, a'r tro hwn un o gwningod gwynion Erin aeth â hi.

Yn ogystal, enillwyd nifer o wobrau eraill ganddynt yn adran y cwningod.

Felly, mae 'Cwpan Taid' yn ôl yn Y Groeslon am flwyddyn arall.

Go dda, ynte!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy