BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
10fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleu
Sioned ag Arwel Jones Gwobr Amaeth-Amgylcheddol 2003 i Dalymignedd Isaf
18 Medi 2003
Ffordd beryglus, gul a throellog iawn yw honno sy'n mynd i fyny o Nantlle i gyfeiriad Rhyd-Ddu.
Rhwng ceisio cadw llygad am geir yn dod i'ch cyfarfod ac edmygu'r olygfa ysblennydd o'r mynyddoedd, mae'n hawdd colli golwg ar y caeau wrth yrru ar ei hyd.

Go brin, er hynny, fod neb heb gael ei lygad-dynnu gan y pictiwr o fferm, Talymignedd Isaf, sy'n addurn ar y tirlun ar yr ochr dde i'r ffordd.

Mae'n werth oedi i sylwi'n fanylach ar y fferm fynyddig hon, ar y modd y mae'r holl adeiladau'n gweddu i'w hamgylchedd, ar y defnydd o gerrig a llechi yn y waliau, ar safon y gwrychoedd a'r gatiau derw newydd, dros 40 ohonynt, sydd wedi eu gosod yno.

Gwnaed llawer o'r gwaith adeiladu, yn ogystal â ffensio hyd lannau'r afonydd a chau allan y coedlannau a'r gwlyptir rhag y gwartheg a'r defaid, yn ystod y tair blynedd diwethaf o dan gynllun tir Gofal a chyda nawdd Farming Connect.

Am eu hymdrechion i gyfuno gofal am yr amgylchedd a hybu bioamrywiaeth gyda chynhyrchu stoc o safon uchel iawn ar eu fferm 1600 o aceri mae Arwel a Sioned Jones, Talymignedd Iwaf wedi ennill gwobr arbennig iawn, sef Gwobr Amaeth-Amgylcheddol 2003.

Gwobr a drefnir ar y cyd gan Gyngor Gwlad Cymru a Chymdeithas Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yw hon, ac roedd 19 o ymgeiswyr o bob cwr o Gymru yn cystadlu amdani eleni.

I ddathlu canmlwyddiant y Sioe Amaethyddol y flwyddyn nesaf cyflwynir gwobrwyon arbennig. Bydd y pum enillydd blynyddol er sefydlu'r gystadleuaeth yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am deitl 'Pencampwr y Wobr Amaeth-Amgylcheddol'.

Llongyfarchiadau i deulu Talymignedd Isaf ar eu camp eleni, a phob lwc iddynt y flwyddyn nesaf.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy