BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleu
Y Thrulsicyrs Sioe dalent
Mai 2010
Cafwyd noson arbennig yn Neuadd Goffa LIanllyfni nos Sadwrn 10 Ebrill.

Efo Elin Fflur, Meinir Gwilym a Dewi Rhys yn beirniadu, mwynhaodd y gynulleidfa wledd o adloniant i ddangos i'r byd fod na dalent yn yr ardal.

Dilwyn Morgan, un o sêr Noson Lawen S4C oedd arweinydd y noson ac mi gafodd lond lIaw a mwy o waith yn cael trefn ar y cystadleuwyr.

Roedd y Neuadd yn llawn dop, a'r tocynnau wedi cael eu gwerthu i gyd ers dyddiau.

Roedd rhai hen ac ifanc yn cymryd rhan, pawb a'i dalent ei hun, yn cynnwys cantorion, comediwr, dawnswyr a meim.

Y drefn oedd fod y beirniaid yn penderfynu pwy oedd yn cyrraedd y rownd derfynol, a'r gynulleidfa wedyn yn pleidleisio i ethol yr enillydd.

Y rhai a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol oedd Thrulsicyrs, criw o genod lleol o Lanllyfni, Dylan Roberts canwr a gitarydd ofnadwy o dalentog o Lanllyfni ac Annest Garrod o Ben Llyn, cantores 12 oed y tu hwnt o addawol.

Y genod o'r Llan ddaeth i'r brig yn y diwedd a del iawn oedden nhw hefyd (gweler y llun).

Cael hwyl a chodi arian at elusennau lleol oedd amcan y noson, a llwyddwyd i gael pobol i wario £2,000 ar y noson, oedd yn gadael elw o dros £1,200 i'w rannu rhwng Cylch Meithrin Llanllyfni, Neuadd Goffa Llanllyfni a Chylch yr Urdd.

Mae'r pwyllgor yn ddiolchgar dros ben i'r beirniaid a'r arweinydd am roi eu hamser yn rhad ac am ddim, i'r cystadleuwyr talentog a hwyliog ac wrth gwrs i'r gynulleidfa ffantastig.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy