BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleu
Siân Crisp Llwyddiant cantores
Hydref 2009
Enillodd Siân Crisp o Nebo wobr Cerddor Ifanc y Flwydyn yng Nghaernarfon yn ddiweddar.

Roedd yn gystdleuaeth o safon uchel iawn ac o ganlyniad mae Siân wedi cael gwahoddiad i gynnal cyngerdd gyda Chôr Meibion Caernarfon ddiwedd mis Medi.

Mae Siân yn 18 oed ac yn gobeithio dilyn cwrs canu mewn sioe gerdd yn Llundain y flwyddyn nesaf.

Ar ôl pendroni, penderfynodd Siân ohirio ei lle yn y coleg yn Llundain a chymryd blwyddyn allan i ychwanegu at ei phrofiadau mewn perfformio.

Canodd Siân gyda Michael Ball yn ddiwedar, yn ei gyngerdd yn yr Apollo yn Llundain ac mae wedi cel ei chynnwys fel rhan o'r DVD o'r cyngerdd, oedd yn fraint fawr gan nad yw hyn yn digwydd gyda Michael Ball yn arferol.

Mae Siân yn gobeithio canu eto gyda Michael Ball ac mae ganddi nifer o brosiectau cyffrous o'i blaen yn ystod y flwyddyn nesaf.

Mae hi a'i chwaer Alys wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth sy'n cael ei noddi gan Universal Records ddechrau'r mis nesaf, felly pobl lwc i'r ddwy.

Mae Siân eisoes wedi canu mewn nifer o achlysuron fel priodasau, penblwydd arbennig a chyn ebryngau ac yn awyddus i gael mwy o brofiadau fel hyn yn ogystal â chanu mewn cyngherddau.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy