BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
14eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleu
Mel Penblwydd Hapus
Ebrill 2010
Bore Gwener 5 Mawrth, cafodd Mel syrpreis fawr pan agorodd y drws i'r cyflwynydd Nia Parry o gwmni teledu Fflic.

Roedd dynion hefo camerâu teledu a dyn sain yn ei dilyn.

Roedd y cwmni ffilmio yno i ddymuno penblwydd hapus i Mel yn 40 oed, a dyna gychwyn ar ddiwrnod cyfan o ddathlu bythgofiadwy iddo.

Aeth y bws ag ef i'r Waunfawr lle'r oedd cinio wedi ei ddarparu iddo ef a Gwen ei fam ac aelodau o'r teulu yn yr Antur.

Ar ôl cinio, i ffwrdd â'r criw am Ddinas Dinlle lle'r oedd y beicars - 'Dreigiau'r Dyffryn' yn aros amdano.

Roedd y maes awyr wedi ei droi yn faes moto beics a Mel wrth ei fodd yn cael reid ar y piliwn!

Parti mawr yn K2 Caernarfon yn dilyn hefo'r teulu, ffrindiau a chydweithwyr, a Mel yn cynorthwyo grŵp Bandana drwy chwarae'r 'dryms'.

Yn goron ar y cyfan cyflwynwyd siaced beicar ledr iddo hefo logo unigryw arni.

Bydd yna edrych ymlaen yn arw i weld Mel yn ei gôt newydd.

Gan fod pawb yn nabod Mel a Mel yn adnabod pawb bydd nifer gwylwyr S4C yn sicr o gynyddu'n sylweddol pan ddarlledir y rhaglen 'DATHLU' yn ystod mis Ebrill/Mai.

Rhaglen arbennig, penblwydd arbennig, person arbennig.

Pob hwyl i ti yn 40 Mel. Lleu

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy