BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleu
Bwrdd wedi ei osod am de yn Cae'r Gors Gŵyl y Grug
Awst 2009
'Dach chi eisiau teimlo'n hen? Wel mae Te yn y Grug yn 50 oed eleni!

'Dach chi'n cofio'r gyfrol - yr un efo clawr mor biws a'r grug ar Foel Smytho!

I ddathlu mae Cae'r Gors yn cynnal Gŵyl y Grug trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst i ddathlu'r achlysur. Mi fydd yna nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal, fel teithiau cerdded yn seiliedig ar y rhai sydd yn y gyfrol o Gwmpas y Foel gan Dewi Tomos.

Chwarel a Phentreffydd y gyntaf ac yn naturiol Te yn y Grug i orffen.

Bydd y teithiau yn cael eu cynnal bob prynhawn Sul hyd at 30 Awst, ac yn cychwyn o Gae'r Gors am 2.00 o'r gloch.

Yn ystod y daith olaf, bydd perfformiad arbennig pan fydd Begw, Mair a Winni yn llythrennol godi o'r grug.

Roedd y cyfan yn cychwyn, beth bynnag a'r 25 Gorffennaf gyda 'Hwyl yr Haf' yng Nghae'r Gors ac ar dir Clwb Pel-droed Mountain Rangers lle'r oedd cyfle i daflu sbwng gwlyb at y stocs, cael barbeciw, chwarae gemau fel gwthio'r geiniog, peintio wynebau a mwy.

Byddwn yn cynnal twrnamaint pel-droed i blant yng Nghlwb Pel-droed Mountain Rangers ar 15 Awst a bydd pen-wythnos agored yma dros Wyl y Banc.

'Dach chi'n mynd i'r Steddfod yn y Bala? Mi fyddwn ni yno drwy gydol yr wythnos, a bydd y dathlu'n parhau.

Ar brynhawn Llun yr Eisteddfod bydd Dr Jerry Hunter o Benygroes, yn lansio cystadleuaeth stori fer newydd sbon ar stondin Prifysgol Bangor yn union cyn y coroni.

Ar y dydd Iau bydd te parti ar stondin Academi ychydig o jeli a the go arbennig - gobeithio.

Felly dewch draw i Gae'r Gors ac i'r Eisteddfod dros yr haf i ddathlu pen-blwydd Te yn y Grug yn hanner canrif. Ac i fwynhau'r gyfrol sy'n fythol ifanc - er ein bod ni i gyd yn mynd yn hen.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy