BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleu
Helen Griffiths Marathon Llundain
Mehefin 2010
Llongyfarchiadau mawr i Helen Griffiths, un o athrawon Ysgol Llandwrog, ar gwbwlhau marathon Llundain.

Recordio
Lleu ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Yr Wyddfa
Bröydd cyfagos
Eco'r Wyddfa, Papur Dre a'r Ffynnon yw'r papurau bro agosaf.
Llyn Nantlle Uchaf
Oriel
Sioe luniau o Ddyffryn Nantlle
Kate Roberts
Hanes
Darllenwch am hanes pentrefi bro Lleu
 Sioe dalent
 Penblwydd Hapus
 Tipyn o dderyn
 Taith flynyddol
 Byw yn yr ardd
 Antur ar y naw
 Llwyddiant cantores
 Cwpan a chwningen
 Gŵyl y Grug
 Cymdeithas y Tair Llan - Taith i ben Moel Tryfan

Croeso
Croeso i safle Lleu, papur bro Dyffryn Nantlle a'r Cyffiniau. Mae'r papur yn ymestyn o bentref Clynnog at y Bontnewydd, ac o Ddinas Dinlle i Ddrws-y-coed. Ffurfiwyd tirwedd y dyffryn gan y rhewlifoedd ac yma y lleolwyd pedwerydd cainc y Mabinogi, stori Math fab Matholwch. Mae'n cwmpasu pentrefi Penygroes, y Groeslon, Llanllyfni a Llandwrog, ymhlith eraill. Yma hefyd mae ystâd Glynllifon, sy'n gartref i Goleg Meirion Dwyfor ac yn atyniad i ymwelwyr.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy