BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Brenin John Williams II Coron Brenin Enlli
Tachwedd 2009
Mae arddangosfa arbennig yn adrodd hanes Ynys Enlli ac yn arddangos coron Brenin Enlli yn cael ei chynnal yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor.

Mae'n cyd-fynd â 30 blwyddiant sefydlu Ymddiriedolaeth Ynys Enlli Cyf yn 1979.

Tun yw gwneuthuriaid y goron ac mae'n cael ei chadw fel arfel yn Amgueddfa Forwrol Lerpwl.

Bydd yr arddangosfa ymlaen tan fis Ebrill.

Mae'r Amgueddfa (sydd wrth yr arhosfan bws yng nghanol Bangor) ar agor o ddydd Mawrth hyd dydd Gwener o 12.30pm hyd 4.30pm. Mae mynediad am ddim.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy