BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
1af Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Yr Arglwydd Dafydd Elis Tomos (dde) a Bleddyn Prys Jones (llun; Dewi Wyn) Harddwch Llŷn
Mehefin 2009
I ddathlu lansiad gwefan newydd Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn mae cystadleuaeth ffotograffiaeth yn cael ei chynnal ar y thema: "Harddwch Naturiol Llŷn".

Agorwyd y wefan a'r gystadleuaeth gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn Sioe Nefyn.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb o bob oedran.

Mae angen i gynigion gynnwys rhyw elfen o 'Harddwch Naturiol Llŷn'. Gall hyn gynnwys golygfeydd o'r tirlun, arfordir, bywyd gwyllt, olion hanesyddol, diwylliant neu unrhyw beth sydd yn nodweddiadol o Harddwch Naturiol Llŷn.

Anfonwch eich lluniau i mewn drwy ddilyn y linc ar: www.ahne-llyn-aonb.org.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy