BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Aberdaron Harddwch Llŷn
Medi 2009
Mae na ryw dinc yn yr ymadrodd 'ha bach Mihangel' yn does!

Ar ôl bwrlwm yr haf go iawn, prysurdeb y bobl ddiarth, y glaw yn peri anobaith, pawb yn ôl yn y tresi - a dyma'r haul allan.

Diwrnodau braf, dim yn rhy boeth, ac yn codi calon rhywun cyn y gaeaf.

Pa amser gwell i drefnu cylchdeithiau cerdded o gwmpas Llyn.

Mae Uned Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llyn wedi trefnu cyfres o deithiau cerdded ar gyfer Medi a Hydref.

Mae dwy eisoes wedi bod - un yn ardal Clynnog a'r llall y Sadwrn diwethaf o gwmpas Mynytho.

Dydd Sadwrn arweinwyd bron i 40 o gerddwyr dros fynydd Foel Gron gan gyda Bleddyn Jones a Lea Hughes gyda John Dilwyn Williams yn adrodd hanesion diddorol wrth fynd.

Adroddodd am gau tiroedd comin, yr ystadau, yr elusendai oedd unwaith ar y comin, enwau diddorol yr ardal gan gynnwys Gwinllan y Sarff a Ffynnon Sarff.

Aeth y daith yn ei blaen i Gapel Newydd, Nanhoron, lle rhoddwyd sgwrs gan John Dilwyn.

Dyma'r capel anghydffurfiol cyntaf yng ngogledd Cymru.

Mae bellach yn adeilad cofrestredig gradd 1 ac yng ngofal ymddiriedolaeth.

Adeiladwyd ar dir Lewis Williams, Gwag y Noe yn 1769.

Roedd Catherine Edwards o deulu Nanhoron yn un o ffyddloniaid y capel, ond yn groes i'r gred yn gyffredin, nid y hi fu'n gyfrifol am ei adeiladu.

Cynhelir y daith olaf ar ddydd Sadwrn, 3 Hydref, lle bydd y daith yn dilyn y llwybr arfordir oddi amgylch arda1 Aberdaron, lle bydd cyfle i ddysgu ychydig am hanes yr ardal gydag ychydig o wybodaeth am y llwybr arfordirol.

Cyfarfod y tu allan i Dŷ Newydd Aberdaron am 10.30am.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy