BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Gwenan (ar y chwith) yn derbyn y llun gan Carys Tlws Einion
Mai 2010
Fel y soniwyd yn Llanw Llyn mis Ebrill, enillwyd Tlws Einion eleni gan Gwenan Gibbard o Bwllheli am ei herthygl 'Teithio efo Telyn'.

Ei gwobr oedd llun wedi'i gomisiynu'n arbennig gan yr arlunydd Carys Bryn, ac yn y llun gwelwn Gwenan (ar y chwith) yn derbyn y llun gan Carys.

Yn anffodus, dydy'r llun camera ddim yn gwneud unrhyw gyfiawnder a llun Carys, sy'n dangos llong gyda hwyliau glas a'r geiriau yma wedi eu sgrifennu o'i blaen:


Dacw long yn hwylio'n hwylus
Heibio'r trwyn ac at yr ynys;
Os fy nghariad i sydd ynddi
Hwyliau sidan glas sydd arni.

Daw'r geiriau o'r gan 'Tros y Mor', sef un o'r caneuon ar ail gryno ddisg Gwenan a'r un a roddodd ei theitl iddi: 'Sidan Glas'.

Cafodd y llun ei wneud yn arbennig i Gwenan felly.

Cofiwch fod Tlws Einion yn cael ei roi i awdur yr erthygl orau i gael ei chyhoeddi yn y Llanw yn ystod y flwyddyn ym marn beirniad, gyda'r wobr yn cael ei gomisiynu gan artist lleol bob blwyddyn.

Felly, beth amdani? Anfonwch erthyglau i'r Llanw ac efallai mai chi fydd yn cael gwaith o gelfyddyd arbennig y flwyddyn nesa!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy