BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Ceri Evans a rhai o'r genethod o'r cynradd Sioe Ffasiynau
Gorffennaf 2009
Ar nos lau y 4ydd o Fehefin cafwyd Sioe Ffasiynau flynyddol Ysgol Botwnnog ac yn ddadleuol efallai, yr orau hyd yma!

Hectic a dweud y lleiaf fu paratoadau eleni ond rhywsut, ar ôl ymarferion caled a phwytho gwyllt funud olaf a thipyn o "stress" cafwyd perfformiadau bythgofiadwy.

Manon Roberts ac Anna Higson oedd yn cyflwyno'r noson a dechreuwyd gyda naws fywiog a lliwgar y Syrcas gan flwyddyn 8.

Roedd yno anifeiliaid, dawnswyr, rhai'n gwneud gymnasteg; tricwyr ac wrth gwrs y clowniaid - i gyd yn lliwgar a bywiog a'i symudiadau doniol wedi ei coreograffeiddio yn wych gan Mrs Melissa Minice. Dechrau ardderchog.

Set yn edrych ar storiâu tylwyth teg a chymeriadau o ffilmiau plant oedd gan y disgyblion cynradd ac roeddynt yn gwisgo gwaith i ei wneud gan ddisgyblion blwyddyn 10.

Braf oedd gweld Cain, Ffion, Non, Megan ac Ela yn modelu eto eleni - maent yn hen law arni bellach.

Gwych o beth oedd gweld band roc newydd sbon yn cael ei ffurfio at y Sioe a Jed, Jack, Jasmine a Llur yn creu sŵn diddorol hefo'u band Peppermint.

Edrych ar wyliau lleol Pen Llŷn wnaeth blwyddyn 9 am ysbrydoliaeth eleni - gwyliau fel Gŵyl Jazz Abersoch, Ras Aredig Llŷn a Wakestock yn ogystal â dylunio gwisg i dìm chwaraeon Cymru.

Eto eleni cyflwynwyd tlysau bychain gan Mr Cemlyn Howell ( o waith Mr Deio Parry Jones ) i ddylunydd addawol y blynyddoedd iau a hyn a'r enillwyr oedd Kiowa Kasey a Mirain Griffiths. Llongyfarchiadau i'r ddwy.

Uchafbwynt y noson mae'n siŵr oedd cyfuniad o waith disgyblion Tecstiliau blynyddoedd 10 ac 11.

Roeddynt wedi hod yn edrych ar gyfnodau ffasiwn o'r 20au a dylanwad Elsa Shiaparelli , Christian Dior a'r New Look yn y 50au, cyffro'r 60au a'r mini a dylanwad yr hipis yn y 70au.

Roedd eu ffrogiau ffurfiol yn edrych yn arbennig o fanwl a'r goleuadu'n chwarae ar liwiau'r ffabrigau sidanaidd. Y diweddglo arbennig oedd y "Time Warp" a dychymyg Mrs Minice yn creu diweddglo cyffrous a syfrdanol.

Diolch o galon i'r holl ddisgyblion a fu'n gweithio mor galed ar eu gwaith Tecstilau am fisoedd, i'r holl staff fu'n cyfrannu at lwyddiant y noson, yn arbennig Mrs Minice a Mrs Muse, i Mrs Rose Williams am y blodau hyfryd, y Gymdeithas Rieni ac Athrawon ac i'r gymuned ehangach am gefnogi'r noson.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy