BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
J Glyn Davies 'Hwylio Heno'
Gorffennaf 2006
Mae'n ddigon posib eich bod chi'n gyfarwydd a chaneuon fel 'Fflat Huw Puw', 'Gwen a Mair ac Elin' a 'Bwrw Glaw yn Sobor lawn'.

Ond oeddech chi'n gwybod mai'r un dyn gyfansoddodd yr holl ganeuon hyn, sef J. Glyn Davies (1870-1953) - ysgolhaig, cyfansoddwr, bardd a dyn a diddordeb brwd mewn llongau model!

Fflat Huw Puw yw'r gan enwocaf oll, a math o fad o Afon Lerpwl a dyfrffyrdd cyfagos oedd fflat wrth gwrs ac nid trigfan moethus ym Mae Caerdydd!

Mae'n debyg mai am ei ganeuon i blant y cofir John Glyn Davies yn bennaf heddiw; yn Cerddi Huw Puw (1923), Cerddi Robin Goch (1935) a Cerddi Portinllaen (1936), cawn dalp helaeth o sbri, bwrlwm - a hiraeth - y Cymry fel morwyr yn oes y llongau hwylio.

Ganed John Glyn Davies, oedd yn un o ffigyrau mwyaf amryddawn ei oes, yn Lerpwl yn 1870, lle rodd ei dad ym myd busnes; roedd hefyd yn wŷr i'r enwog John Jones, Tal-y-Sarn.

Bu'n ddarlithydd a phennaeth adran Gelteg Prifysgol Lerpwl o 1907 tan 1936. Trwy ei blentyndod yn Lerpwl, a'r gwyliau a dreuliai'r teulu yn Edern, magodd diddordeb byw yn y mor a llongau.

Datblygwyd y diddordeb yma ymhellach wrth iddo wneud modelau o longau i'w fab Gwion i'w hwylio pan yn blentyn a dyma'r tro cyntaf i'r modelau hyn, - rhodd gan Gwion Davies a'i weddw, i Amgueddfa Cymru, gael eu gweld yn gyhoeddus ers eu gwneud bron i ganrif yn ôl.

Gellir gweld detholiad o'i gasgliad o longau model am y tro cyntaf erioed yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis trwy gydol mis Gorffennaf.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy