BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Ymweliad â bwthyn Tan yr Ardd Bythynnod Rhiw
Ebrill 2010
Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gobeithio dechrau ar brosiect i adnewyddu dau fwthyn ar ochr y Rhiw - Tan yr Ardd a Frondeg.

Daeth y ddau fwthyn i berchnogaeth yr Ymddiriedolaeth yn sgil etifeddu ystad Plas yn Rhiw, ac mae'r ddau dyddyn ar hyn o bryd yn sefyll yn wag ac angen dipyn o waith arnynt.

Dydd Sul Ebrill 11eg cynhaliwyd diwrnod agored er mwyn i bobl yr ardal gael mynd i weld y ddau fwthyn ac i roi eu barn ar y cynlluniau.

Roedd y cynlluniau yn cael eu harddangos yn Neuadd y Rhiw ac oddi yno yr arweiniodd Kevin Roberts o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, griw o tua 20 o bobl heibio i Eglwys Aelrhiw draw at y bythynnod.

Maent yn lleoliad bendigedig, yn enwedig ar ddiwrnod o wanwyn braf.

Y cyntaf yw Tan yr Ardd.

Yma bwriedir addasu'r bwthyn, ei insiwleiddio i safon uchel, gosod paneli solar i gynhesu dŵr, a phaneli ffotofolteic i gynhyrchu trydan, a'i osod ar rent i rywun lleol.

Y bwriad yw defnyddio deunyddiau gwreiddiol fel plastr ca1ch a'i gadw mor debyg i'r gwreiddiol a phosib, tra'n ei wneud yn addas ar gyfer byw ynddo heddiw.

Mae Frondeg am gael ei adnewyddu gan gadw yn union i'r hyn a safai yno yn y 1890 ¬- 1900au.

Wrth ddod i mewn drwy'r drws mae palis a silffoedd ar yr ochr chwith, a'r siambr ar yr ochr dde, gydag ysgol yn dod i ganol y llawr yn arwain i fyny i'r groglofft.

Bydd yn cael ei ail-doi gyda llechi bach a phegiau pren yn y dull traddodiadol.

Yno hefyd mae cwt mochyn crwn, mewn cyflwr ardderchog.

Un gynlluniau Partneriaeth Tirlun Llyn yw hwn ac mae'r Bartneriaeth a'r Ymddiriedolaeth yn awyddus iawn i'r gymuned fod yn rhan o'r cynllun.

Maent yn awyddus i glywed am hanesion y rhai fu'n byw yma yn y gorffennol ac am unrhyw ddodrefn, grât, neu declynnau fyddai pobl yn awyddus i'w harddangos yno.

Bydd cyfle hefyd i wirfoddoli a chael dysgu sgiliau adeiladu traddodiadol trwy gyfrwng y cynllun.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy