BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Dafydd Davies Hughes o flaen y tŷ fferm Menter ryfeddol
Ebrill 2006
Faint o weithiau rydych chi wedi clywed cŵyn fod yr hen draddodiadau yn marw o'r tir? Gresynu wnawn ni nad oes dim yn cael ei wneud i'w cadw.

Nid felly mae hi gyda Menter y Felin Uchaf, Rhoshirwaun.

Mae'r fenter bellach wedi cael caniatâd cynllunio i godi adeiladau mewn dull traddodiadol ar y fferm.

Y nod yw i gadw, a dysgu am yr hen draddodiadau, trwy agor canolfan fydd yn cynnig cyfle i astudio amgylchedd a diwylliant yr ardal.

Bydd cyrsiau'n cael eu cynnal ac adeiladu mewn dull traddodiadol yn rhan o'r cyrsiau. Bydd canolfan yn cael ei hadeiladu o glai, coed a hesg ac mae adeilad arall a fydd, mwy neu lai, o dan y ddaear.

Mae amryw o fyfyrwyr a phlant o ysgolion yr ardal eisoes wedi bod draw yn rhoi help llaw i blannu coed.

Mae gwaith ar droed i godi gwrychoedd yn ôl i roi cysgod i erddi amrywiol.

Eisoes mae dros 10,000 o goed cynhenid wedi eu plannu.

Menter gymunedol ydy Menter y Felin Uchaf ac mae croeso i bobl ymuno â Chyfeillion y ganolfan neu fynd draw yno i wirfoddoli.

Bydd rhai'n gweithio yno bron bob pen wythnos. Meddai Dafydd Davies Hughes sy'n gyrru'r fenter:

"Fydd dim byd yn digwydd tros nos, ond mae pethau'n dechrau symud rwan. Y peth braf yw gweld pobl o gwmpas yn taro i mewn ac yn sgwrsio am sut oedd pethau'n cael eu gwneud erstalwm.

"Mae'n wych yn Rhoshirwaun gan fod llawer o'r sgiliau traddodiadol yn dal gan bob lleol."

Mae'n fwriad i gael pobl ifanc lleol a phobl o dramor i fynd yno i astudio a gwirfoddoli er mwyn datblygu cysylltiadau rhyngwladol.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae'r Fenter wedi bod yn arddangos o gwmpas yr ardal - yn yr ysgolion ac yn Neuadd Dwyfor - ac mae'r arddangosfa i'w gweld o hyd yn y Felin Uchaf, Rhoshirwaun.

Sut i fynd yno? Trowch i'r chwith yn Rhoshirwaun ac i'r chwith wedyn wrth y blwch postio coch - mi ewch ar goll ond beth yw'r ots pan yn crwydro mewn ardal mor hyfryd ym mherfeddion hen wlad Llyn!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy