BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Kilimanjaro Dringo Kilimanjaro
Chwefror 2010
Bydd sialens fawr yn wynebu Helen Parry o Bwllheli y mis hwn pan fydd yn mentro dringo mynydd Kilimanjaro yn Affrica.

Bydd Helen ynghyd â'i dwy ffrind, Sarah Riley a Sonia collis o'r Felinheli, yn ymuno â chriw o 30 o bobl ar gyfer y daith.

Yn ogystal bydd 30 o aelodau ychwanegol yn eu cyfarfod yn Nhanzania.

Dywedodd Helen i'r syniad godi gynta tra roedd y dair ffrind yn fyfyrwyr ym mhrifysgol Lerpwl, ond y llynedd rhoddwyd ystyriaeth ddifrifol i'r syniad a phenderfynu mynd amdani.

"Roeddem eisiau codi arian i un elusen, a chytunom ar chos Tŷ gobaith,"

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf maent wedi bod wrthi'n byrsur yn codi arian drwy amrwy o weithgareddau gan gynnwys pacio bagiau mewn archfarchnadoedd a chynnal noson o'r enw "Wafrica" yn Felinheli ar thema Affrica/Cymru.

Yn ogystal fe gafwyd diwrnod o hwyl 'Miri Medi' ym Mhwllheli yn ystod mis Medi llynedd a rhwng y ddau weithgaredd yma llwyddwyd i gasglu'r swm anrhydeddus o £6,000.

Ychwanegodd Helen; "Hyd yn hyn rydym wedi codi dros £11,000 ac yn dal i gasglu.

"Ni fyddai hyn wedi bod yn bosib heb gymorth a charedigrwydd busnesau, perfformwyr ac unigolion lleol."

Mae'r daith wedi ei threfnu gan Action Challenge a chyn y Nadolig cafodd Helen a'i chyd-deithwyr , y cyfle i gyfarfod ac i ddod i adnabod ei gilydd yn Llundain.

"Cawson gyfle i drafod a sgwrsio am wahanol elfennau'r antur," meddai.

Bydd y daith yn cychwyn Chwefror 26 a byddant yn teithio llwybr a elwir yn Machame a fydd yn eu harwain drwy bob math o dirwedd fydd yn amrywio o goedwigoedd jwngl i eira.

Mae disgwyl iddynt gymryd pum nowrnod i gyrraedd y copa, a rhyw ddau ddiwrnod i gerdded yn ôl i lawr.

Cyn dychwelyd i Gymru fach bydd cyfle i fwynhau 'cinio gala' yn eu gwesty ym Moshi.

Dymunwn bob lwc i Helen a'i ffrindiau Llanw Llŷn


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy