BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanw Llyn
Gwirfoddolwyr yn brysur yn clirio grisiau ar y llwybr canol Y Winllan
Mehefin2010
Mae tîm o wirfoddolwyr wedi bod yn dadorchuddio rhwydwaith o lwybrau a oedd wedi bod ar goll ynghanol jyngl o goed estron am 60 mlynedd.

Aberdaron
Oriel
Lluniau o ardal papur bro Llanw Llŷn
Ynys Enlli
Swyddogion
Rhestr o Swyddogion papur bro Llanw Llŷn.
Goleudy
Hanes
Darllenwch am hanes pentrefi bro Llanw Llŷn
Castell Cricieth
Bröydd cyfagos
Y Ffynnon yw'r papur bro cyfagos
 Tlws Einion
 Bythynnod Rhiw
 Triathlon Pwllheli
 Dringo Kilimanjaro
 Pobl Enlli
 Ysgol Botwnnog
 Coron Brenin Enlli
 Harddwch Llŷn
 Sioe Ffasiynau
 Harddwch Llŷn

Dweud eich Dweud

Anfonwch eich sylwadau aton ni drwy glicio yma.
Croeso
Croeso i safle Llanw Llŷn, papur bro ardal Pen Llŷn. Mae'r papur yn gwasanaethu'r pentrefi ar ben pellaf y fraich sy'n pwyntio tuag at Ynys Enlli. Pwllheli yw prif ganolfan fasnach Llŷn, tref sydd yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid yn ogystal â bod yn ganolfan weinyddol a masnachol. Mae Llanw Llŷn hefyd yn gwasanaethu pentrefi fel Aberdaron, Mynytho, Botwnnog a Phorthdinllaen ac yn y dalgylch hwn mae Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy