BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ogwan
Dafydd Morris o gwmni Brodyr Hogan yn cyflwyno ffeil i Gwyn Hefin Jones, cadeirydd y côr Côr Meibion
Mehefin 2010
Ar nos Fawrth, 27 Ebrill, daeth cynulleidfa dda iawn i Eglwys St John, Llandudno, i wrando ar y Côr yn canu yn y cyntaf o nifer o gyngherddau a fydd gan y Côr yn ystod yr haf.

Cynhaliwyd y cyngerdd er budd Cymdeithas Atal Clefyd Siwgr gyda'r Côr yn rhoi eu gwasanaeth yn gwbl am ddim er budd y gymdeithas.

Arweiniwyd y Côr gan James Griffiths gyda Lowri Roberts Williams yn cyfeilio.

Cafwyd unawd gan y baswr Bob Thomas a hefyd gan Gareth Hughes ar yr euphonium gyda James Griffiths yn cyfeilio.

Ar ddydd Sadwrn, 1 Mai, canodd y Côr mewn priodas yn Eglwys Babyddol St lago, Bangor.

Cafwyd sawl eitem cyn dechrau'r gwasanaeth ac yn ystod yr arwyddo.

Cafwyd unawd gan Norman Evans gyda Lowri Roberts Williams yn cyfeilio.

Ar nos Fawrth, 18 Mai, canodd y Côr o flaen cynulleidfa fawr, fel arfer, yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno.

Bydd y Côr yn canu mewn o leiaf 4 cyngerdd bob blwyddyn yma a chael derbyniad gwych bob tro.

Cafwyd unawd gan Bob Thomas gyda Gwilym Lewis yn cyfeilio a hefyd cafwyd unawd organ gan James Griffiths, Arweinydd y Côr.

Cyfeilydd y Côr oedd Lowri Roberts Williams.

Ar ôl y cyngerdd cafwyd cyfarfod byr pan drosglwyddodd Dafydd Morris, o Gwmni Brodyr Hogan, gyflenwad o ffeiliau i'r Côr.

Mae'r rhain yn drawiadol iawn gydag arfbais y Côr yn amlwg iawn arnynt.

Diolch i'r Brodyr Hogan am noddi'r Côr fel hyn - hogiau Bangor yn cefnogi Côr Bangor! Llais Ogwan


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy