BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ogwan
Anna Pritchard Artist ifanc
Medi 2008
Llongyfarchiadau i Anna Pritchard, Fferm Glasinfryn ar ennill Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Mae Anna yn gwehyddu deunyddiau ar gyfer lIenni a chlustogau mewn lIiwiau cynnes, cyfoethog.

Caiff ei hysbrydoli gan liwiau, ffurfiau ac adlewyrchiadau o'r môr a'i lannau o amgylch arfordir Gogledd Cymru.

Ar ôl mynychu Ysgol Tryfan, dilynodd Anna y cwrs Sylfaen Celf yng Ngholeg Menai cyn cychwyn ar gwrs gradd mewn Tecstiliau ym Mhrifysgol Metropolitan, Manceinion gan raddio yn 2007.

Ers hynny, mae wedi bod yn cynorthwyo gyda gweithdai celf yn ysgolion yr ardal.

Dymuniad Anna yw gweithio ar ddatblygu ei pheintiadau, a cheisio denu arian grant er mwyn gallu prynu peiriant gwehyddu ei hun.

Bydd Anna nawr yn defnyddio ei gwobr o £1,500 I fynychu gweithdai Francis Moore, sydd yn wehyddwr byd enwog yn Halifax, ble caiff y cyfle i dderbyn profiad gwaith gwerthfawr. Pob llwyddiant i Anna i'r dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy