BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ogwan
Lowri Watcyn Roberts a Elfed Morgan Morris hefo'r gyflwynwraig Sarra Elgan Llawenydd 'Gofidiau'
Mawrth 2009
Roedd trigolion Dyffryn Ogwen a thu hwnt yn ymhyfrydu yn llwyddiant Lowri Watcyn Roberts.
Mi ddaru hi a'i chydgyfansoddwr Elfed Morgan Morris o Ddeiniolen, ennill tlws Cân i Gymru eleni efo'u can 'Gofidiau'.

Mae'r gystadleuaeth yn un o uchelfannau'r flwyddyn i S4C, ac mae'r rhaglen ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd ar y sianel.

Cystadleuaeth frwd

Cyflawnodd y ddau gryn gamp a chofio bod 120 o ganeuon wedi eu hanfon i'r gystadleuaeth cyn tynnu rhestr fer o wyth ar gyfer eu perfformio ar y noson yn Venue Cymru, Llandudno.

Yn ogystal a'r tlws trawiadol a welir yn y lIun, derbyniodd y ddau siec am £10,000.

O nerth i nerth

Mae Lowri ac Elfed wedi bod wrthi'n cydweithio ar gyfansoddi caneuon ers tro bellach. Datblygodd y cyfansoddi ar y cyd pan oedd Elfed yn ddisgybl i Lowri yn Ysgol Brynrefail, a hithau'n athrawes yn Adran y Gymraeg yno.

Cyfansoddi caneuon ar gyfer sioeau cerdd yr ysgol oedd y cychwyn, ac aeth y cyd-gyfansoddi o nerth i nerth. Erbyn hyn mae Elfed yn athro Cymraeg yn Ysgol John Bright, Llandudno.

Partneriaeth lwyddiannus

Mae'r bartneriaeth greadigol wedi taro deuddeg o'r blaen.

Roedden nhw eisoes wedi ennill cystadleuaeth Carol Nadolig S4C ddwywaith, ac wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth Can i Gymru yn 2005 gyda'u can 'Mewn Ffydd'.

Goreuon y Gwledydd Celtaidd

Dymunwn yn dda i'r ddau pan fydd 'Gofidiau' yn cael ei chlywed yng Nghystadleuaeth yr Ŵyl Ban-Geltaidd yn Iwerddon ym mis Ebrill.

Cynhelir yr ŵyl yn Donegal eleni, ac fel rhan o'r ŵyl bydd cyfansoddwyr a pherfformwyr o'r gwledydd Celtaidd yn cystadlu'n erbyn eu gilydd eto caneuon yn eu hieithoedd eu hunain.

Gobeithio'n fawr y bydd 'Gofidiau' yn troi'r achlysur yn ddydd o lawen chwedl i Gymru, Dyffryn Ogwen a Deiniolen.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy