BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ogwan
Glanhau Dyffryn Ogwen Balchder bro
Gorffennaf 2009
Ydach chi'n un sy'n credu eich bod yn byw yn un o ardaloedd hardda'r wlad?

Ychach chi'n un o'r miloedd sy'n meddwl y byd o'r ardal hon? Wrth gwrs eich bod chi!

Ar y llaw arall, ydach chi'n un sydd yn cywilyddio ac yn digalonni oherwydd y blerwch a'r budreddi sydd ar ein strydoedd, ein llwybrau , ein hafonydd a phob man arall?

Ydach chi'n un sydd yn credu y dylid gwneud rhywbeth ynglŷn a'r broblem?

Os ydach chi'n teimlo felly, mae yna wahoddiad agored i chi ymuno a grŵp cymunedol newydd Balchder Bro Dyffryn Ogwen sydd yn benderfynol eu bod am fynd i'r afael a'r sefyllfa er mwyn gwella'r amgylchfyd yn y Dyffryn.

Ymhlith y gweithgareddau a drefnir fydd ymgyrchoedd casglu sbwriel mewn gwahanol ardaloedd o fewn y Dyffryn.

Yn wir, mae'r gwaith wedi cychwyn yn barod gyda chriw o tua dwsin o aelodau yn glanhau'r llwybr o Bias Ffrancon i Garneddi. Cyn hynny bu criw o aelodau Plaid Cymru aIlan ddwy waith yn tacluso yng nghyffiniau Pantdreiniog, Cae Star a Chae Gas.

Clywsom hefyd bod aelodau o Gymdeithas Pysgotwyr Ogwen wedi clirio pob math o sbwriel o'r afon a'i glannau.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy